Удължен е срокът за изпълнението на проект с наименование „Усъвършенстване на концесионната политика“ по Оперативна програма „Добро управление“

Дата на публикуване: 19.06.2020

Със Заповед на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, срокът за изпълнението на Проект с рег. в ИСУН № BG05SFOP001-2.011-0001 с наименование „Усъвършенстване на концесионната политика“, е удължен до 30 юни 2022 г.

Общата стойност на Проекта е в размер на 2 999 978,00 лв., от които 2 549 981,30 лв. европейско и 449 996,70 лв. национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на Проекта е 42 месеца (януари 2019 г. – юни 2022 г.).

Отговорна за изпълнението на Проекта е дирекция „Икономическа и социална политика“ в Администрацията на Министерския съвет.

За повече информация: ТУК.

версия 1.24.2.1846