Министерският съвет прие Доклада за дейността на Координационния съвет по концесиите през 2021 г.

Дата на публикуване: 24.10.2022

На 20 октомври 2022 г. Министерският съвет прие Доклада за дейността на Координационния съвет по концесиите през 2021 г.

Приетият от Министерския съвет Доклад за дейността на Координационния съвет по концесиите през 2021 г. може да видите тук.

версия 1.24.2.1846