Публикуван е Препис-извлечение от Протокол за неприсъствено приети решения от Координационния съвет по концесиите

Дата на публикуване: 16.02.2021

В периода 08 февруари 2021 г. – 15 февруари 2021 г. се проведе процедура за неприсъствено приемане на решения от Координационния съвет по концесиите.

Препис-извлечение от протокола с приетите решения на съвета може да видите тук.

Приложението към т. 1 от решението – Актуализиран план за действие за държавните концесии за периода 2021 – 2027 г., може да видите тук.
версия 1.24.2.1846