Публикуван е Препис-извлечение от Протокол за неприсъствено приети решения от Координационния съвет по концесиите

Дата на публикуване: 09.02.2021

В периода 26 януари 2021 г. – 03 февруари 2021 г. се проведе процедура за неприсъствено приемане на решения от Координационния съвет по концесиите.

Препис-извлечение от протокола с приетите решения на съвета може да видите тук.

Приложението към т. 1 от решението по точка 1 – Актуализиран план за действие за държавните концесии за периода 2021 – 2027 г., може да видите тук.

 

версия 1.24.2.1846