Координационният съвет по концесиите прие, а Министерският съвет одобри Национална стратегия за развитие на концесиите в Република България (2018-2027)

Дата на публикуване: 21.06.2018

На 19 юни 2018 г. Координационният съвет по концесиите прие Национална стратегия за развитие на концесиите в Република България (2018-2027). На заседанието, проведено на 20 юни 2018 г., Министерският съвет одобри така приетата стратегия.

Национална стратегия за развитие на концесиите в Република България (2018-2027) може да бъде намерена тук.


версия 1.24.2.1846