Указанията, издавани от дирекция „Икономическа и социална политика“ в администрацията на Министерския съвет, може да бъдат намерени в раздел „Информация“ на Националния концесионен регистър.

Дата на публикуване: 19.01.2018
Указанията, издавани от дирекция „Икономическа и социална политика“ в администрацията на Министерския съвет, може да бъдат намерени в раздел „Информация“ на Националния концесионен регистър.
версия 1.24.2.1846