Публикувани са Препис-извлечение от Протокола от заседанието на Координационния съвет по концесиите, проведено дистанционно на 09 април 2020 г. и приетите насоки за отстраняване на системни проблеми.

Дата на публикуване: 14.04.2020

На 09 април 2020 г. се проведе дистанционно заседание на Координационния съвет по концесиите с пряко и виртуално участие на членовете на съвета.

Препис-извлечение от протокола от заседанието с приетите решения на съвета може да видите тук.

Приложението към т. 1 от решенията по т. 5 от дневния ред (Актуализиран план за действие за държавните концесии за периода 2019-2020 г.) може да видите тук.

Приетите на заседанието насоки може да видите тук.

версия 1.24.2.1846