Модул 3 от обучението в областта на концесионирането

Дата на публикуване: 18.04.2006
На  4  и  5  май  2006  г.  в  залата  на  първия  етаж  в  Министерството  на  икономиката  и  енергетиката  ще  се  проведе  Модул  3  от  обучението  в  областта  на  концесионирането,  организирано  от  Програма  СИГМА  и  дирекция  "Икономическа  и  социална  политика"  при  Министерския  съвет  на  тема:"Подготовка  и  възлагане  на  проекти  от  типа  публично-частно  партньорство".
версия 1.24.2.1846