ЕВРОСТАТ публикува разяснение под формата на методологическа бележка относно въздействията на мерките за COVID 19 върху статистическото третиране на съществуващи договори за публично-частно партньорство и договори за концесии

Дата на публикуване: 29.05.2020

На 12 май 2020 г. ЕВРОСТАТ публикува разяснение под формата на методологическа бележка относно въздействията на мерките за COVID-19 върху статистическото третиране на съществуващи договори за публично-частно партньорство и договори за концесии.

За пряк достъп до неофициален превод на документа, моля натиснете тук.

За пряк достъп до публикувания документ моля натиснете тук.

версия 1.24.2.1846