Координационният съвет по концесиите прие насоки за предотвратяване на системни проблеми по изпълнението на концесионни договори, свързани с изменение в срока на концесията

Дата на публикуване: 16.04.2019

На свое заседание, проведено на 15 април 2019 г., Координационният съвет по концесиите прие насоки относно прилагането на чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с ал. 5 от Закона за концесиите. Насоките сочат случаите, при които изменението на срока на концесията представлява съществена промяна на концесионния договор по смисъла на Закона за концесиите.

 

За пряк достъп до насоките натиснете тук.

За пряк достъп до препис-извлечението от протокола от заседанието на Координационния съвет по концесиите натиснете тук.

версия 1.24.2.1846