Министерският съвет прие Доклада за дейността на Координационния съвет по концесиите през 2020 г.

Дата на публикуване: 29.04.2021

На 28 април 2021 г. Министерският съвет прие Доклада за дейността на Координационния съвет по концесиите през 2020 г.

Приетият от Министерския съвет Доклад за дейността на Координационния съвет по концесиите през 2020 г. може да бъде видян тук.

версия 1.24.2.1846