Модул 2 от обучението в областта на концесионирането

Дата на публикуване: 20.03.2006

Вторият  модул  от  обучението  в  областта  на  концесионирането  ще  се  проведе  на  23  и  24  март  2006  г.  в  Министерството  на  икономиката  и  енергетиката,  ул."Триадица"  8,  залата  на  1  -вия  етаж. 

Програмата  може  да  намерите  в  "Обучение".

версия 1.24.2.1846