В раздел „Информация“, Дирекция „Икономическа и социална политика“ в специализираната дирекция от АМС разкри ново подменю „Документи за изтегляне“

Дата на публикуване: 07.08.2018

В новосъздаденото подменю, ще може да откриете всички образци на документи, свързани с прилагането на Закона за концесиите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

версия 1.24.2.1846