Координационният съвет по концесиите прие, а Министерският съвет одобри План за действие за държавните концесии за периода 2019-2020 г.

Дата на публикуване: 23.01.2019

На 17 януари 2019 г. Координационният съвет по концесиите прие План за действие за държавните концесии за периода 2019-2020 г. На заседанието, проведено на 23 януари 2019 г., Министерският съвет одобри така приетият план за действие.

За пряк достъп до плана за действие за държавните концесии за периода 2019-2020 г. натиснете тук.

версия 1.24.2.1846