Публикувани са Препис-извлечение от Протокола от заседанието на Координационния съвет по концесиите, проведено на 14 септември 2022 г., и приетите от съвета Доклад за дейността на Координационния съвет по концесиите през 2021 г. и Годишен доклад за състоянието на концесиите за 2020 г.

Дата на публикуване: 20.09.2022

На 14 септември 2022 г. се проведе заседание на Координационния съвет по концесиите.

Препис-извлечение от протокола от заседанието с приетите решения на съвета може да видите тук.

Приложението към т. 3 от дневния ред - Доклад за дейността на Координационния съвет по концесиите през 2021 г., може да видите тук.

Приложението към  т. 4 от дневния ред - Годишен доклад за състоянието на концесиите за 2020 г., може да видите тук.

версия 1.24.2.1846