На Портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба за провеждане на конкурси и търгове по Закона за подземните богатства, разработена в изпълнение на Проект с наименование „Усъвършенстване на концесионната политика“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Дата на публикуване: 12.04.2022

На Портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба за провеждане на конкурси и търгове по Закона за подземните богатства, заедно с проект на доклад на министъра на енергетиката, частична предварителна оценка на въздействието и становище на дирекция „Модернизация на администрацията“. Срокът за обществено обсъждане е до 11 май 2022 г.

Проектът на наредба е разработен в изпълнение на Етап 3 от Проект с наименование „Усъвършенстване на концесионната политика“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Материалите са публикувани на следния адрес:

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6747

версия 1.24.2.1846