Заключителна конференция по проект Twinning Light за концесиите

Дата на публикуване: 03.06.2008
Със  заключителна  конференция  в  хотел  "Радисън"  на  03.06.2008г.  успешно  завърши  изпълнението  на  проект  "Усилване  на  административния  капацитет  на  сектора  на  концесиите  на  Република  България  във  връзка  с  прилагането  на  новото  концесионно  законодателство",  разработен  в  партньорство  между  дирекция  "Икономическа  и  социална  политика"  в  Министерския  съвет  на  Република  България  и  Министерството  на  благоустройството  на  Кралство  Испания. 

Методическите  документи,  разработени  по  проекта  може  да  намерите  в  раздел  "ЕВРОПЕЙСКИ  СЪЮЗ",  подраздел  "ДОБРИ  ПРАКТИКИ".  
версия 1.24.2.1846