Министерският съвет прие национална стратегия за развитие на секторите обществени поръчки и концесии за периода 2005-2007г.

Дата на публикуване: 24.02.2006
Министерският  съвет  прие  Национална  стратегия  за  развитие  на  секторите  обществени  поръчки  и  концесии  за  периода  2005-2007  г. 
Пълният  текст  на  страгетията  можете  да  намерите  ТУК
версия 1.24.2.1846