Дебати по възможна инициатива за концесиите в Консултативния комитет по обществени договори

Дата на публикуване: 05.11.2007
версия 1.24.2.1846