Изменен е Проект с наименование „Усъвършенстване на концесионната политика“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Дата на публикуване: 04.07.2022

 

Със Заповед на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ е изменен Проект с рег. в ИСУН № BG05SFOP001-2.011-0001 с наименование „Усъвършенстване на концесионната политика“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Промяната засяга общия срок за изпълнение на Проекта, който е удължен.

Отговорна за изпълнението на Проекта е дирекция „Икономическа и социална политика“ в Администрацията на Министерския съвет.

Актуалните данни относно Проекта може да видите тук.

версия 1.24.2.1846