Провеждане на обучение в областта на концесионирането

Дата на публикуване: 24.02.2006

Програма  СИГМА  със  съдействието  на  дирекция  „Икономическа  и  социална  политика”  при  МС  организира  обучение  в  областта  на  концесионирането.  
Първият  модул  на  тема  „Запознаване  с  концесиите  и  публично-частното  партньорство”  ще  се  проведе  на  27  и  28  февруари  2006  г.  в  Министерството  на  икономиката  и  енергетиката,  ул.”Триадица”  №  8,  зала  „Пресцентър”.  


Програмата  можете  да  намерите  ТУК

версия 1.24.2.1846