В раздел „Информация“, Дирекция „Икономическа и социална политика“ в специализираната дирекция от АМС разкри нова рубрика „Въпроси и отговори“

Дата на публикуване: 07.06.2018

В рубриката дирекция „Икономическа и социална политика“ публикува отговори на задавани въпроси, свързани с изпълнението на Закона за концесиите. 

Въпросите до дирекцията може да се задават на адрес: DESP@government.bg. 


версия 1.24.2.1846