Приет е Докладът за дейността на Координационния съвет по концесиите през 2019 г.

Дата на публикуване: 13.04.2020

На свое заседание, проведено на 13 февруари 2020 г.,  Координационният съвет по концесиите прие Доклад за дейността си през 2019 г. Приетият доклад е разгледан и приет за сведение на заседание на Министерския съвет, проведено на 1 април 2020 г.

Докладът за дейността на Координационния съвет по концесиите през 2019 г. може да видите тук.

версия 1.24.2.1846