Публикуван е Препис-извлечение от Протокол за неприсъствено прието решение от Координационния съвет по концесиите

Дата на публикуване: 18.12.2020

В периода 04 декември 2020 г. – 11 декември 2020 г. се проведе процедура за неприсъствено приемане на решение от Координационния съвет по концесиите за приемане на План за действие за държавните концесии за периода 2021 – 2027 г.

Препис-извлечение от протокола с приетото решение на съвета може да видите тук.

Приложението към т. 1 от решението - План за действие за държавните концесии за периода 2021 – 2027 г., може да видите тук.

версия 1.24.2.1846