Публикуван е Препис-извлечение от Протокол за неприсъствено приети решения от Координационния съвет по концесиите

Дата на публикуване: 08.09.2020

В периода 24 август 2020 г. – 02 септември 2020 г. се проведе процедура за неприсъствено приемане на решение от Координационния съвет по концесиите относно изменение в Актуализирания план за действие за държавните концесии за периода 2019-2020 г., и приемане на нов Актуализиран план за действие за държавните концесии за периода 2019-2020 г., по предложения на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма и на министъра на околната среда и водите.

Препис-извлечение от протокола с приетото решение на съвета може да видите тук.

Приложението към т. 1 от решението - Актуализиран план за действие за държавните концесии за периода 2019-2020 г., може да видите тук.
версия 1.24.2.1846