Координационният съвет по концесиите създаде организация за приемане на Националната стратегия за развитие на концесиите

Дата на публикуване: 30.04.2018

На 30 април 2018 г. се проведе първото заседание на Координационния съвет по концесиите под ръководството на вицепремиера Валери Симеонов. На заседанието си Координационният съвет по концесиите прие правилник за организацията и дейността си. Правилникът за организацията и дейността е публикуван в Националния концесионен регистър, раздел „Информация“, подраздел „Прилагане на ЗК/„Координационен съвет“.

С Глава пета от Правилника за организацията и дейността на Координационния съвет по концесиите са определени правилата за уведомяване и за публичност на решенията на съвета, включително чрез публикуване в Националния концесионен регистър на препис-извлечения от протоколите от заседанията с приетите решения на съвета.

На заседанието Координационният съвет създаде организация за приемане на Националната стратегия за развитие на концесиите, като предвиди проектът на стратегия да бъде публикуван за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации.
версия 1.24.2.1846