Специализираната дирекция от Администрацията на Министерския съвет издаде Указание № 10 от 07.08.2018 г. по прилагането на Закона за концесиите относно плановете за действие за общинските концесии.

Дата на публикуване: 07.08.2018
На основание чл. 41, т. 4 от Закона за концесиите, специализираната дирекция от Администрацията на Министерския съвет издаде указание за изготвяне на плановете за действие за общински концесии. Като приложение към указанието е изготвен образец на план за действие за общинските концесии. Указанието може да откриете ТУК, а примерения образец на план за действие за общинските концесии, може да намерите ТУК.
версия 1.24.2.1846