В раздел „Информация“, подраздел „Специализирана дирекция от АМС“, подменю „Документи, съставени от специализираната дирекция в АМС“ е публикувана информация относно прилагането на Закона за концесиите през 2018 г.

Дата на публикуване: 21.01.2019

Информацията е изготвена от дирекция „Икономическа и социална политика“ и е приета за сведение от Координационния съвет по концесиите на заседанието, проведено на 17 януари 2019 г. В информацията се съдържат данни от проведения от дирекцията мониторинг на прилагането на изискванията за възлагане на концесии.

Информацията е публикувана в Националния концесионен регистър в изпълнение на решение на Координационния съвет по концесиите.

            За пряк достъп до информацията натиснете тук.
версия 1.24.2.1846