В раздел “Информация” е създаден подраздел “Информация за изпълнение на концесионните договори”

Дата на публикуване: 19.04.2019

В подраздела ще се публикува информацията за изпълнение на концесионните договори по чл. 132, ал. 1 от Закона за концесиите, подавана по Образеца на информация за изпълнение на концесионен договор, одобрен от Министерския съвет.

За пряк достъп до подраздел “Информация за изпълнение на концесионните договори” натиснете тук.

За пряк достъп до Образец на информация за изпълнение на концесионен договор натиснете тук.

версия 1.24.2.1846