Функциите на специализираната дирекция от АМС, определени със закона за концесиите, се изпълняват от дирекция „Икономическа и социална политика“

Дата на публикуване: 04.01.2018

Функциите на специализираната дирекция от АМС, определени със Закона за концесиите, се изпълняват от дирекция „Икономическа и социална политика“

Със Заповед № В-205 на министър-председателя от 1 декември 2017 г. дирекция „Икономическа и социална политика“ е определена да изпълнява функциите на дирекция от специализираната администрация на Министерския съвет, наричана в Закона за концесиите „специализирана дирекция от АМС“.

Функциите на специализираната дирекция от АМС са определени с чл. 41 от Закона за концесиите. 
Контакти: 
дирекция „Икономическа и социална политика“ 
директор: Мариета Немска 
адрес: гр. София, п.к. 1594, бул. „Дондуков“ № 1 

Телефон: 02 940 2846 
Факс: 02 988 2575 
E-mail: DESP@government.bg. 

версия 1.24.2.1846