В „Държавен вестник“, бр. 17 от 26 февруари 2021 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите.

Дата на публикуване: 26.02.2021

Консолидирана версия на Закона за концесиите, включваща измененията и допълненията, може да изтеглите тук.

Мотивите към Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите може да изтеглите тук.

версия 1.24.2.1846