Публикувани са Препис-извлечение от Протокол за неприсъствено приети решения от Координационния съвет по концесиите и приети Насоки за отстраняване на системни проблеми, свързани с изпълнението на концесионните договори

Дата на публикуване: 30.11.2020

В периода 02 ноември 2020 г. – 16 ноември 2020 г. се проведе процедура за неприсъствено приемане на решения от Координационния съвет по концесиите.

Препис-извлечение от протокола с приетите решения на съвета може да видите тук.

Приложението към т. 1 от решението по точка 1 – Актуализиран план за действие за държавните концесии за периода 2019 – 2020 година, може да видите тук.

Приетите Насоки за отстраняване на системни проблеми, свързани с изпълнението на концесионните договори, може да видите тук.

версия 1.24.2.1846