Координационният съвет по концесиите прие проект на Национална стратегия за развитие на концесиите и реши същият да бъде публикуван за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации

Дата на публикуване: 05.06.2018

На 29 май 2018 г. Координационният съвет по концесиите прие проект на Национална стратегия за развитие на концесиите.

Проектът на Национална стратегия за развитие на концесиите определя целите и приоритетите в областта на концесиите за периода 2018 – 2027 г. на основата на извършен анализ на състоянието на концесиите, на специфичните за страната нужди за развитие и на предложенията, направени от Националното сдружение на общините и редица публични органи.

В съответствие с решение на Координационния съвет по концесиите проектът на Национална стратегия за развитие на концесиите е публикуван за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации на адрес: 

http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3552

 . След провеждане на общественото обсъждане Координационният съвет по концесиите ще приеме стратегията и ще я внесе, чрез председателя си – заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Валери Симеонов, за одобряване от Министерския съвет.

версия 1.24.2.1846