Считано от 01 януари 2020 г. Европейският праг по чл. 11, ал. 1 от Закона за концесиите ще е в размер на 5 350 000 евро

Дата на публикуване: 01.11.2019

Прагът е определен с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/1827 на комисията от 30 октомври 2019 г. за изменение на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за концесии, публикуван в брой L 279/23 от 31 октомври 2019 г. на Официалния вестник на Европейския съюз.

 За пряк достъп натиснете ТУК.

 За пряк достъп до съобщение на Комисията относно съответни стойности на праговете, посочени в директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, публикувано в брой C 370/1 от 31 октомври 2019 г. на Официалния вестник на Европейския съюз натиснете ТУК.

версия 1.24.2.1846