Публикувани са Препис-извлечение от Протокола от заседанието на Координационния съвет по концесиите, проведено на 13 април 2022 г., и приетият Правилник за организацията и дейността на съвета

Дата на публикуване: 05.05.2022

На 13 април 2022 г. се проведе заседание на Координационния съвет по концесиите.

Препис-извлечение от протокола от заседанието с приетите решения на съвета може да видите тук.

Приетият Правилник за организацията и дейността на Координационния съвет по концесиите може да видите тук.

версия 1.24.2.1846