Дирекция „Икономическа и социална политика“ започна изпълнението на проект с наименование „Усъвършенстване на концесионната политика“ по Оперативна програма „Добро управление“

Дата на публикуване: 25.02.2019

 

Администрацията на Министерския съвет е одобрена за бенефициент по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, за изпълнението на Проект с рег. в ИСУН № BG05SFOP001-2.011-0001 с наименование „Усъвършенстване на концесионната политика“.

Общата стойност на Проекта е в размер на 2 999 978,00 лв., от които 2 549 981,30 лв. европейско и 449 996,70 лв. национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на Проекта е 24 месеца (януари 2019 г. – декември 2020 г.).

Отговорна за изпълнението на Проекта е дирекция „Икономическа и социална политика“ в Администрацията на Министерския съвет.

За повече информация:ТУК.
версия 1.24.2.1846