Прието е изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Координационния съвет по концесиите

Дата на публикуване: 13.04.2020

С Решение по т. 1 от заседанието, проведено на 9 април 2020 г., Координационният съвет по концесиите прие изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността си.

Консолидираният текст на Правилника за организацията и дейността на Координационния съвет по концесиите може да видите тук.

версия 1.24.2.1846