Европейски праг

Европейският праг по чл. 1, ал. 2 от Закона за концесиите е в размер 5 538 000 евро, считано от 01 януари 2024 г.

Прагът е определен с Делегиран Регламент (ЕС) 2023/2497 на Комисията от 15 ноември 2023 г. за изменение на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за концесии, публикуван в брой OВ L, 2023/2497 от 16 ноември 2023 г. на Официалния вестник на Европейския съюз.

За пряк достъп до регламента натиснете ТУК.

 

Европейският праг по чл. 11, ал. 1 от Закона за концесиите е в размер на 5 382 000 евро, считано от 01 януари 2022 г.

Прагът е определен с Делегиран Регламент (ЕС) 2021/1951 на Комисията от 10 ноември 2021 г. за изменение на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за концесии, публикуван в брой L 398/21 от 11 ноември 2021 г. на Официалния вестник на Европейския съюз.

За пряк достъп до регламента натиснете ТУК.

 

Европейският праг по чл. 11, ал. 1 от Закона за концесиите е в размер на 5 350 000 евро, считано от 01 януари 2020 г.

Прагът е определен с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/1827 на Комисията от 30 октомври 2019 г. за изменение на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за концесии, публикуван в брой L 279/23 от 31 октомври 2019 г. на Официалния вестник на Европейския съюз.

За пряк достъп натиснете ТУК.

 

    Европейският праг по чл. 11, ал. 1 от Закона за концесиите, в сила от  1 януари 2018 г., е в размер на 5 548 000 евро.

    Прагът е определен с Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2366 на Комисията от 18 декември 2017 г. за изменение на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на договори, публикувани в брой L 337/21 на Официален вестник на Европейския съюз: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32017R2366 

версия 1.24.2.1846