Партиден номерПредмет на концесиятаСрок на концесията до датаНаименование на органа, сключил концесионния договорНаименование на органа, осъществяващ контрол по изпълнението на концесионния договор

Информация за изпълнение на концесионен договор

(година)

D - 000001концесия за добив23.02.2033министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000002концесия за добив23.02.2033министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000003концесия за добив28.01.2033министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000004концесия за добив28.01.2033министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000007концесия за услуга01.06.2018министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000008концесия за услуга31.12.2018министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000009концесия за добив22.07.2023министъра на околната среда и водитеминистъра на околната среда и водите 
D - 000016концесия за добив07.07.2040министъра на промишленосттаминистъра на енергетиката 
D - 000018концесия за добив12.02.2034министъра на околната среда и водитеминистъра на околната среда и водите 
D - 000019концесия за добив12.02.2034министъра на околната среда и водитеминистъра на околната среда и водите 
D - 000020концесия за добив22.03.2009министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000021концесия за добив22.03.2009министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000024концесия за добив14.04.2034министъра на околната среда и водитеминистъра на околната среда и водите 
D - 000025концесия за добив14.04.2034министъра на околната среда и водитеминистъра на околната среда и водите 
D - 000028концесия за добив19.04.2034министъра на околната среда и водитеминистъра на околната среда и водите 
D - 000030концесия за добив13.08.2033министъра на промишленосттаминистъра на енергетиката 
D - 000031концесия за добив13.08.2033министъра на промишленосттаминистъра на енергетиката 
D - 000032концесия за добив13.08.2033министъра на промишленосттаминистъра на енергетиката 
D - 000033концесия за добив13.08.2033министъра на промишленосттаминистъра на енергетиката 
D - 000034концесия за добив26.07.2029министъра на промишленосттаминистъра на енергетиката2018
D - 000035концесия за добив01.06.2024министъра на промишленосттаминистъра на енергетиката 
D - 000036концесия за добив14.02.2030министъра на промишленосттаминистъра на енергетиката 
D - 000038концесия за добив24.02.2035министъра на промишленосттаминистъра на енергетиката 
D - 000045концесия за услуга14.07.2019министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000046концесия за услуга14.07.2019министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството 
D - 000053концесия за услуга15.07.2019министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството 
D - 000054концесия за услуга15.07.2019министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000055концесия за услуга15.07.2019министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството20172018
D - 000056концесия за услуга15.07.2019министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000058концесия за услуга27.07.2019министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000062концесия за услуга01.10.2019министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000063концесия за услуга01.10.2019министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000064концесия за услуга01.10.2019министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000067концесия за услуга01.10.2019министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000068концесия за услуга01.10.2019министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000071концесия за услуга01.10.2019министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000072концесия за услуга01.10.2019министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000073концесия за услуга01.10.2019министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000074концесия за добив13.08.2031министъра на промишленосттаминистъра на енергетиката 
D - 000075концесия за добив28.06.2031министъра на промишленосттаминистъра на енергетиката2018
D - 000076концесия за добив28.06.2016министъра на промишленосттаминистъра на енергетиката 
D - 000077концесия за добив28.06.2016министъра на промишленосттаминистъра на енергетиката 
D - 000081концесия за добив12.01.2027министъра на промишленосттаминистъра на енергетиката 
D - 000082концесия за добив12.01.2016министъра на промишленосттаминистъра на енергетиката 
D - 000083концесия за добив12.01.2027министъра на промишленосттаминистъра на енергетиката 
D - 000084концесия за добив12.01.2027министъра на промишленосттаминистъра на енергетиката 
D - 000085концесия за добив30.06.2021министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000086концесия за добив30.06.2008министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000088концесия за услуга02.02.2021министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000090концесия за добив03.02.2020министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000091концесия за добив03.02.2020министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000092концесия за добив03.02.2019министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000093концесия за услуга31.01.2020министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000106концесия за добив16.05.2026Държавна агенция по енергетика и енергийни ресурсиминистъра на енергетиката 
D - 000107концесия за добив03.05.2025министъра на околната среда и водитеминистъра на околната среда и водите 
D - 000110концесия за добив11.03.2024министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000111концесия за добив11.03.2034министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000112концесия за добив11.03.2034министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000114концесия за добив23.05.2035министъра на околната среда и водитеминистъра на околната среда и водите 
D - 000115концесия за добив27.10.2033министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000116концесия за добив04.08.2035министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000117концесия за услуга01.10.2019министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000119концесия за услуга11.07.2018министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000120концесия за услуга12.07.2019министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000121концесия за добив03.08.2030министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000122концесия за добив03.08.2035министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000123концесия за услуга01.10.2020министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000124концесия за услуга01.10.2020министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000125концесия за услуга01.10.2020министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000126концесия за добив16.11.2035министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000128концесия за услуга30.11.2020министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000129концесия за услуга30.11.2020министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството20172018
D - 000130концесия за добив29.01.2036министъра на околната среда и водитеминистъра на околната среда и водите 
D - 000131концесия за добив01.02.2021министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000132концесия за добив01.02.2016министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000133концесия за добив01.02.2021министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000134концесия за добив01.02.2021министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000135концесия за добив01.02.2015министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000136концесия за услуга28.02.2021министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000140концесия за добив27.08.2034министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000141концесия за добив27.08.2022министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000142концесия за добив25.04.2036
министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000143концесия за добив25.04.2036министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000145концесия за добив27.04.2036министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000146концесия за добив02.05.2036министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000147концесия за добив02.05.2036министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000148концесия за добив02.12.2018министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000149концесия за добив04.05.2036министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000150концесия за добив04.05.2036министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000151концесия за добив02.12.2028министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000152концесия за добив01.12.2018министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000153концесия за добив10.05.2036министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000154концесия за добив10.05.2036министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000155концесия за добив10.05.2036министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000156концесия за добив10.05.2036министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000157концесия за добив10.05.2036министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000158концесия за добив10.05.2036министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000159концесия за добив01.06.2036министъра на околната среда и водитеминистъра на околната среда и водите 
D - 000160концесия за услуга14.06.2021министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000161концесия за добив25.06.2026министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000162концесия за добив03.02.2014министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000163концесия за добив26.12.2021министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000164концесия за добив26.12.2031министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000165концесия за добив26.12.2031министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000166концесия за добив26.12.2031министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000167концесия за добив03.02.2021министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000168концесия за добив03.07.2031министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000170концесия за добив06.08.2024министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000172концесия за добив06.08.2024министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000173концесия за добив06.08.2024министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000174концесия за добив06.08.2024министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000175концесия за добив06.08.2024министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000176концесия за добив06.08.2024министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000178концесия за услуга30.10.2027министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000181концесия за добив10.08.2035министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000182концесия за добив10.08.2035министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000183концесия за добив10.08.2035министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000184концесия за строителство21.12.2031министъра на околната среда и водитеминистъра на околната среда и водите2018
D - 000186концесия за добив11.02.2031министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000187концесия за услуга01.01.2022министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000189концесия за услуга01.01.2021министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000190концесия за добив30.05.2037министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000191концесия за добив07.06.2037министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000192концесия за добив07.06.2020министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000194концесия за добив07.06.2032министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000195концесия за добив07.06.2022министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000197концесия за услуга09.09.2022министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството 
D - 000198концесия за добив11.09.2032министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000199концесия за добив12.09.2022министъра на околната среда и водитеминистъра на околната среда и водите 
D - 000200концесия за добив17.09.2037министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000203концесия за добив16.07.2038министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000204концесия за добив16.07.2038министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката2018
D - 000205концесия за добив27.12.2037министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000206концесия за добив12.01.2035министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000207концесия за услуга08.03.2023министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000208концесия за добив28.03.2038министъра на околната среда и водитеминистъра на околната среда и водите 
D - 000210концесия за добив16.06.2020министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000212концесия за услуга08.05.2023министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000213концесия за услуга08.05.2023министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000215концесия за добив16.06.2038министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000216концесия за добив26.06.2038министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000217концесия за добив26.06.2038министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000218концесия за добив22.08.2038министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000220концесия за добив08.09.2033министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000221концесия за добив08.09.2028министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000222концесия за добив08.09.2023министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000223концесия за добив08.09.2028министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000224концесия за добив08.09.2038министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000226концесия за добив05.11.2038министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000227концесия за добив05.11.2038министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000228концесия за добив23.12.2038министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000232концесия за добив10.03.2039министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000233концесия за добив19.03.2029министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000234концесия за добив15.04.2039министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000235концесия за добив15.06.2040министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000237концесия за услуга03.05.2024министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000239концесия за добив15.07.2040министъра на икономиката и енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000240концесия за добив20.05.2021министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000241концесия за добив20.05.2029министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000242концесия за добив20.05.2029министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000243концесия за добив20.05.2029министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000244концесия за добив20.05.2029министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000245концесия за добив20.05.2029министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000246концесия за добив17.01.2032министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000247концесия за добив24.06.2016министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000248концесия за добив25.06.2029министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000251концесия за добив09.07.2019министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000252концесия за добив09.07.2039министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000253концесия за добив14.07.2029министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000254концесия за добив01.07.2037министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000255концесия за добив16.08.2029министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000256концесия за добив16.08.2029министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000257концесия за добив16.08.2029министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000258концесия за добив03.09.2039министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000259концесия за добив03.09.2039министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000260концесия за добив24.09.2029министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000261концесия за добив04.10.2039министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000262концесия за добив05.10.2029министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000263концесия за добив21.07.2025министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000264концесия за добив17.01.2022министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000265концесия за добив02.08.2024министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000266концесия за добив26.10.2029министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000268концесия за добив27.12.2021министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката2018
D - 000269концесия за добив15.08.2024министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000270концесия за добив19.01.2025министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000271концесия за добив10.11.2029министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000272концесия за добив29.01.2034министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000273концесия за добив01.06.2025министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000274концесия за добив17.01.2022министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000275концесия за добив01.01.2030министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000276концесия за добив13.03.2035министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000277концесия за добив29.11.2029министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000278концесия за добив08.03.2025министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000279концесия за добив17.01.2022министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000280концесия за добив01.07.2037министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000281концесия за добив08.03.2025министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000282концесия за добив08.03.2025министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000283концесия за добив21.12.2024министъра на икономикатаминистъра на енергетиката 
D - 000285концесия за добив10.08.2035министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000286концесия за добив06.07.2034министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000287концесия за добив17.01.2032министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000288концесия за добив06.07.2034министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000291концесия за добив10.08.2035министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000293концесия за добив17.01.2032министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000294концесия за добив28.07.2005министъра на промишленосттаминистъра на енергетиката 
D - 000295концесия за добив27.01.2041министъра на промишленосттаминистъра на енергетиката 
D - 000296концесия за добив09.03.2041министъра на промишленосттаминистъра на енергетиката 
D - 000297концесия за добив15.03.2040министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000298концесия за услуга01.08.2026министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000300концесия за добив29.01.2029министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000301концесия за добив30.07.2034министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000303концесия за услуга10.11.2041министъра на транспортаминистъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията2018
D - 000304концесия за добив12.09.2020министъра на  енергетиката и енергийните ресуркиминистъра на енергетиката 
D - 000305концесия за добив01.10.2028министъра на енергетиката и енергийните ресурсиминистъра на енергетиката 
D - 000306концесия за добив12.09.2021министъра на енергетиката и енергийните ресурсиминистъра на енергетиката 
D - 000307концесия за добив13.08.2025министъра на енергетиката и енергийните ресурсиминистъра на енергетиката 
D - 000308концесия за добив13.08.2022министъра на енергетиката и енергийните ресурсиминистъра на енергетиката 
D - 000309концесия за добив13.08.2027министъра на енергетиката и енергийните ресурсиминистъра на енергетиката 
D - 000310концесия за добив12.09.2020министъра на енергетиката и енергийните ресурсиминистъра на енергетиката 
D - 000311концесия за добив12.09.2031министъра на енергетиката и енергийните ресурсиминистъра на енергетиката 
D - 000312концесия за добив13.08.2026министър на енергетиката и енергийните ресурсиминистъра на енергетиката 
D - 000313концесия за добив12.09.2038министъра на енергетиката и енергийните ресурсиминистъра на енергетиката 
D - 000314концесия за добив13.08.2025министъра на енергетиката и енергийните ресурсиминистъра на енергетиката 
D - 000315концесия за добив14.07.2038министъра на енергетиката и енергийните ресурсиминистъра на енергетиката 
D - 000316концесия за добив04.04.2022министъра на енергетиката и енергийните ресурсиминистъра на енергетиката 
D - 000317концесия за добив24.05.2040министъра на енергетиката и енергийните ресурсиминистъра на енергетиката 
D - 000318концесия за добив11.05.2037министъра на енергетиката и енергийните ресурсиминистъра на енергетиката 
D - 000319концесия за добив01.11.2036министъра на енергетиката и енергийните ресурсиминистъра на енергетиката 
D - 000320концесия за добив06.12.2017министъра на икономиката и енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000321концесия за добив12.05.2015министъра на енергетиката и енергийните ресурсиминистъра на енергетиката 
D - 000322концесия за добив27.05.2040министъра на евергетиката и енергийните ресурсиминистъра на енергетиката 
D - 000323концесия за добив20.05.2028министъра на енергетиката и енергийниет ресурсиминистъра на енергетиката 
D - 000324концесия за добив26.07.2040министъра на енергетиката и енергийните ресурсиминистъра на енергетиката 
D - 000325концесия за добив13.08.2029министъра на енергетиката и енергийните ресурсиминистъра на енергетиката 
D - 000326концесия за добив15.04.2027министъра на енергетиката и енергийните ресурсиминистъра на енергетиката 
D - 000327концесия за добив24.03.2041министъра на енергетиката и енергийните ресурсиминистъра на енергетиката 
D - 000328концесия за добив16.04.2015министъра на енергетиката и енергийните ресурсиминистъра на енергетиката 
D - 000329концесия за добив04.02.2030министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000330концесия за добив18.07.2025министъра на икономиката и енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000331концесия за добив09.12.2039министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000332концесия за добив21.02.2030министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000333концесия за добив10.11.2024министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000334концесия за добив28.01.2040министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000335концесия за добив04.02.2030министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000336концесия за добив08.12.2017министъра на промишленосттаминистъра на енергетиката 
D - 000337концесия за добив12.04.2030министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000338концесия за добив29.08.2040министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000339концесия за добив12.04.2035министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000340концесия за добив25.04.2035министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000341концесия за добив15.07.2040министъра на икономиката и енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000342концесия за добив22.11.2024министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000343концесия за добив01.04.2015министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000344концесия за добив17.01.2032министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000345концесия за добив07.12.2040министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000347концесия за добив12.05.2040министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000348концесия за добив07.07.2040министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000349концесия за добив27.05.2030министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000350концесия за добив14.02.2037министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000351концесия за добив25.11.2011министъра на енергетиката и енергийните ресурсиминистъра на енергетиката 
D - 000352концесия за строителство21.04.2038министъра на транспортаминистъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията2018
D - 000354концесия за услуга04.07.2017министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017
D - 000355концесия за услуга23.05.2017министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017
D - 000356концесия за услуга17.01.2017министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017
D - 000357концесия за добив09.02.2030министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000358концесия за добив12.04.2030министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000359концесия за добив23.04.2034министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000360концесия за добив04.02.2030министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000361концесия за добив22.11.2024министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000362концесия за добив08.03.2035министъра на околната среда и водитеминистъра на околната среда и водите 
D - 000363концесия за услуга17.01.2017министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството 
D - 000364концесия за добив28.12.2031министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000365концесия за добив17.01.2022министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000366концесия за добив17.01.2022министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000367концесия за добив16.02.2017министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000368концесия за добив08.12.2031министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000369концесия за добив22.01.2024министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000370концесия за добив16.02.2032министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000371концесия за услуга11.06.2017министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017
D - 000372концесия за добив12.02.2027министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000373концесия за добив11.08.2015министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000374концесия за добив16.02.2027министъра на икономиката и енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000375концесия за добив27.12.2021министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000377концесия за добив04.01.2032министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000378концесия за добив16.04.2029министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000379концесия за добив17.01.2022министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000380концесия за добив05.01.2025министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000382концесия за добив01.07.2019министъра на икономиката и енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000383концесия за добив12.01.2027министъра на икономиката и енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000384концесия за добив30.06.2008министъра на икономиката и енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000385концесия за добив08.12.2018министъра на икономиката и енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000386концесия за добив15.04.2039министъра на икономиката и енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000388концесия за добив08.12.2023министъра на икономиката и енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000389концесия за добив16.02.2032министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000390концесия за добив18.06.2032министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000391концесия за добив25.11.2026министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000392концесия за добив17.03.2031министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000393концесия за добив17.03.2031министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000394концесия за добив28.07.2040министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000395концесия за добив06.01.2031министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000396концесия за добив03.02.2031министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000397концесия за добив12.08.2040министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000398концесия за добив27.06.2040министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000399концесия за добив07.07.2037министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000400концесия за добив17.01.2032министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000401концесия за добив06.07.2040министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000402концесия за добив17.01.2022министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000403концесия за добив17.01.2017министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000404концесия за добив27.12.2021министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000405концесия за добив30.06.2031министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000406концесия за добив17.01.2022министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000407концесия за добив17.01.2022министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000408концесия за услуга23.06.2033министъра на транспортаминистъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията2018
D - 000409концесия за добив13.07.2042министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000410концесия за добив08.12.2018министъра на икономиката и енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000411концесия за добив05.07.2017министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000412концесия за добив08.12.2033министъра на икономиката и енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000413концесия за добив08.06.2032министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000414концесия за добив08.12.2023министъра на икономиката и енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000415концесия за добив08.12.2018министъра на икономиката и енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000416концесия за добив08.12.2033министъра на икономиката и енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000417концесия за добив10.11.2040министъра на икономиката и енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000418концесия за добив29.07.2024министъра на енергетиката и енергийните ресурсиминистъра на енергетиката 
D - 000419концесия за добив01.06.2025министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000420концесия за добив04.01.2025министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000421концесия за добив23.04.2024министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000422концесия за добив23.04.2019министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000423концесия за добив10.12.2022министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000424концесия за добив23.04.2024министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000425концесия за добив23.04.2024министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000427концесия за добив12.07.2027министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000428концесия за добив23.04.2024министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000429концесия за добив23.04.2024министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000430концесия за добив01.06.2025министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000431концесия за добив13.08.2032министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000432концесия за добив25.06.2024министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000433концесия за добив10.08.2017министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000434концесия за добив10.08.2017министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000435концесия за добив28.09.2042министъра на икономиката и енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000436концесия за добив10.09.2032министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000437концесия за добив28.09.2032министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000438концесия за добив13.08.2032министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000439концесия за добив15.03.2024министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000440концесия за добив06.11.2037министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000441концесия за добив29.11.2017министъра на икономиката и енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000442концесия за добив23.10.2017министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000443концесия за добив23.11.2032министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000444концесия за добив19.10.2032министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000445концесия за добив29.10.2032министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000446концесия за добив04.10.2032министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000447концесия за услуга25.05.2031министъра на транспортаминистъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията2018
D - 000448концесия за услуга30.05.2036министъра на транспортаминистъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията2018
D - 000449концесия за добив15.03.2024министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000450концесия за добив21.12.2032министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000451концесия за добив24.01.2033министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000452концесия за добив14.02.2033министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000453концесия за добив12.03.2033министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000454концесия за добив22.08.2040министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000455концесия за добив17.01.2027министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000457концесия за добив10.11.2029министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000458концесия за добив29.01.2034министъра на икономиката и енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000459концесия за добив19.05.2040министъра на енергетиката и енергийните ресурсиминистъра на енергетиката 
D - 000460концесия за добив28.03.2027министъра на енергетиката и енергийните ресурсиминистъра на енергетиката 
D - 000461концесия за добив13.08.2038министъра на енергетиката и енергийните ресурсиминистъра на енергетиката 
D - 000462концесия за добив08.12.2020министъра на околната среда и водитеминистъра на околната среда и водите 
D - 000465концесия за добив22.07.2043министъра на икономиката и енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000466концесия за добив19.02.2014министъра на икономиката и енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000467концесия за добив26.02.2020министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000468концесия за добив26.11.2022министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000469концесия за добив08.05.2033министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000470концесия за добив14.05.2033министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000471концесия за добив22.02.2043министъра на икономиката и енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000472концесия за добив07.03.2025министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000473концесия за добив30.05.2033министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000474концесия за добив17.01.2022министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000475концесия за добив30.04.2015министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000476концесия за добив08.05.2033министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000477концесия за добив03.11.2025министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000478концесия за добив10.07.2028министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000479концесия за добив10.07.2033министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000480концесия за добив08.12.2024министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000481концесия за добив23.07.2038министъра на икономиката и енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000482концесия за добив15.09.2033министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000483концесия за добив19.09.2033министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000484концесия за добив10.09.2033министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000485концесия за добив21.08.2033министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000486концесия за добив15.07.2023министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000487концесия за добив25.07.2033министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000488концесия за добив29.08.2033министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000489концесия за добив04.07.2033министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000490концесия за добив07.03.2025министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000491концесия за добив27.12.2024министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000492концесия за добив11.09.2033министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000493концесия за добив10.10.2043министъра на икономиката и енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000494концесия за добив23.10.2033министъра на икономиката и енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000495концесия за добив03.02.2022министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000496концесия за добив11.06.2023министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000497концесия за добив03.12.2033министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000498концесия за добив03.12.2033министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000499концесия за добив20.12.2033министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000500концесия за добив20.11.2033министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000501концесия за добив03.12.2033министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000502концесия за добив28.08.2023министъра на околната среда и водитеминистъра на околната среда и водите 
D - 000503концесия за добив25.07.2033министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000504концесия за добив03.12.2033министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000505концесия за добив27.02.2034министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000507концесия за добив17.03.2034министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000508концесия за услуга01.01.2019министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000509концесия за услуга01.01.2019министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството20172018
D - 000510концесия за услуга01.01.2019министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000511концесия за услуга01.01.2019министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000512концесия за услуга01.01.2019министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000513концесия за добив25.03.2044министъра на икономиката и енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000514концесия за добив31.03.2024министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000515концесия за услуга01.08.2031министъра на транспортаминистъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията2018
D - 000517концесия за добив18.05.2034министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000518концесия за добив10.06.2044министъра на икономиката и енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000519концесия за услуга25.01.2022министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000520концесия за добив23.04.2024министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000521концесия за добив17.06.2034министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000522концесия за услуга01.01.2020министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000523концесия за добив15.04.2034министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000524концесия за добив27.05.2034министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000525концесия за добив27.05.2034министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000526концесия за добив12.06.2034министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000527концесия за добив02.07.2034министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000528концесия за добив07.04.2028министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000529концесия за добив27.07.2034министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000530концесия за добив09.07.2034министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000532концесия за добив22.12.2034министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000533концесия за добив06.01.2024министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000534концесия за добив04.04.2047министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000535концесия за добив16.07.2044министъра на икономиката и енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000536 09.10.2044министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000537концесия за добив16.07.2045министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000538концесия за добив16.07.2044Министерство на икономиката и енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000539концесия за добив16.07.2044министър на икономиката и енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000540концесия за услуга20.10.2040министъра на транспорта, информационните технологии и съобщениятаминистъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията2018
D - 000541концесия за добив16.07.2044министъра на икономиката и енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000542концесия за добив06.10.2045министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000543концесия за добив01.11.2020министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000544концесия за добив01.11.2017министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000545концесия за добив14.06.2035министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000546концесия за добив13.08.2035министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000547концесия за добив12.07.2035министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000548концесия за добив18.06.2029министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000549концесия за услуга30.07.2046министъра на транспорта, информационните технологии и съобщениятаминистъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията2018
D - 000550концесия за услуга01.01.2047министъра на транспорта, информационните технологии и съобщениятаминистъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията2018
D - 000551концесия за добив16.05.2036министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000552концесия за добив16.05.2036министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000553концесия за добив30.05.2016министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000554концесия за добив16.08.2036министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000555концесия за добив06.07.2026министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000556концесия за добив27.07.2036министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000557концесия за добив13.10.2036министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000558концесия за добив12.08.2021министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000559концесия за добив27.12.2025министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000560концесия за добив01.09.2036министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000561концесия за добив22.02.2025министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000562концесия за добив23.12.2035министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000563концесия за добив03.11.2031министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000564концесия за добив20.12.2024министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката2018
D - 000565концесия за добив23.11.2026министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000566концесия за добив17.01.2022министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000567концесия за добив07.11.2046министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000568концесия за добив26.07.2034министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000569концесия за добив04.01.2047министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000570концесия за добив13.12.2026министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000571концесия за добив16.12.2046министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000572концесия за добив09.01.2037министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000573концесия за добив19.12.2036министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000574концесия за добив25.11.2024министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000575концесия за добив23.12.2045министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000576концесия за добив23.12.2045министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000577концесия за добив21.12.2035министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000578концесия за добив23.12.2020министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000579концесия за добив23.12.2035министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000580концесия за добив06.07.2036министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000581концесия за добив19.08.2036министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000582концесия за добив06.07.2036министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000583концесия за добив17.09.2046министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000584концесия за добив17.09.2046министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000585концесия за добив18.10.2036министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000586концесия за добив01.01.2035министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000587концесия за добив

16.01.2037

министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000588концесия за добив30.01.2042министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000589концесия за добив15.02.2047министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000590концесия за добив01.01.2035министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000591концесия за добив23.12.2046министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000592концесия за добив27.01.2037министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000593концесия за добив15.11.2036министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000594концесия за добив06.03.2047министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000595концесия за добив02.03.2047министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000596концесия за добив01.01.2025министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000597концесия за добив01.01.2035министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000598концесия за добив01.01.2035министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000599концесия за добив01.01.2015министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000600концесия за добив01.01.2025министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000601концесия за добив18.05.2047министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000602концесия за добив01.01.2035министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000603концесия за добив06.06.2047министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000604концесия за добив28.08.2037министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000605концесия за добив03.10.2028министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000606концесия за добив09.02.2047министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000607концесия за добив15.06.2047министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000608концесия за добив31.05.2042министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000609концесия за добив19.03.2027министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000610концесия за добив25.04.2042министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката2018
D - 000612концесия за добив12.07.2037министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000613концесия за добив20.12.2024министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката2018
D - 000614концесия за добив17.01.2032министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000615концесия за добив23.04.2034министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000616концесия за добив01.01.2020министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000617концесия за добив03.08.2047министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000618концесия за добив

09.08.2047

министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката2018
D - 000619концесия за добив

22.08.2047

министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000620концесия за добив17.01.2032министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000621концесия за добив01.01.2035министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000622концесия за добив10.09.2047министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000623концесия за добив01.01.2035министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000624концесия за добив05.02.2025министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000625концесия за добив15.10.2047министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000626концесия за добив06.11.2032министъра на земеделието и хранитеминистъра на земеделието и храните 
D - 000627концесия за добив01.01.2025министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000628концесия за добив01.01.2035министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000629концесия за добив24.10.2047министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000630концесия за добив01.01.2025министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000631концесия за добив01.01.2035министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000632концесия за добив06.11.2035министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000633концесия за добив11.01.2048министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000634концесия за добив01.01.2035министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000635концесия за добив08.01.2048министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000636концесия за добив04.12.2047министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000637концесия за добив01.01.2030министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000638концесия за добив03.02.2034министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000639концесия за добив31.01.2048министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000640концесия за добив01.01.2025министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000641концесия за добив01.01.2035министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000642концесия за добив28.05.2048министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000643концесия за добив01.01.2035министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000644концесия за добив18.02.2048министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000645концесия за добив19.02.2048министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000646концесия за добив03.02.2034министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000647концесия за добив15.03.2034министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000648концесия за добив01.01.2035министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000649концесия за добив13.03.2048министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000650концесия за добив01.01.2035министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000651концесия за добив01.01.2006министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000653концесия за услуга01.05.2048министъра на транспорта, информационните технологии и съобщениятаминистъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията2018
D - 000654концесия за добив28.02.2048министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000655концесия за услуга03.05.2048министъра на транспорта, информационните технологии и съобщениятаминистъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията2018
D - 000656концесия за строителство09.03.2050министъра на транспорта, информационните технологии и съобщениятаминистъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията2018
D - 000657концесия за добив01.01.2035министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000658концесия за добив01.01.2030министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000659концесия за добив01.01.2035министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000660концесия за добив17.05.2048министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000661концесия за добив01.01.2035министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000662концесия за добив30.12.2028министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000663концесия за услуга06.10.2048министъра на транспорта, информационните технологии и съобщениятаминистъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията2018
D - 000664концесия за добив16.10.2048министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000666концесия за добив07.05.2048министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000667концесия за добив20.12.2034министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката2018
D - 000668концесия за добив20.12.2024министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на енергетиката 
D - 000669концесия за добив12.02.2049министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000670концесия за добив01.01.2010министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000671концесия за добив01.01.2035министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000672концесия за добив05.06.2049министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000673концесия за услуга09.09.2049министъра на транспорта, информационните технологии и съобщениятаминистъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията2018
D - 000674концесия за добив08.07.2044министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000675концесия за добив15.08.2049министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000676концесия за добив01.01.2035министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000677концесия за добив01.01.2025министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000678концесия за добив01.01.2025министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000679концесия за добив27.10.2028министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000680концесия за добив17.09.2022кмета на община Долна баняминистъра на енергетиката 
D - 000681концесия за услуга01.01.2031министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000683концесия за услуга01.01.2031министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000684концесия за услуга01.01.2031министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000685концесия за добив11.06.2036кмета на община Авренминистъра на енергетиката 
D - 000686концесия за услуга01.01.2031министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000687концесия за услуга01.01.2031министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000688концесия за услуга01.01.2031министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000689концесия за услуга01.01.2031министъра на регионалното развитие и благоустройствотоминистъра на регионалното развитие и благоустройството2017, 2018
D - 000692концесия за добив01.11.2035министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000693концесия за добив01.01.2020министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000694концесия за добив09.07.2040министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000695концесия за добив01.01.2030министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000696концесия за добив01.01.2035министъра на икономиката, енергетиката и туризмаминистъра на енергетиката 
D - 000697концесия за добив16.12.2050министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000698концесия за добив13.01.2051министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000699концесия за добив25.01.2051министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000700концесия за добив01.02.2036министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000701 23.02.2041министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000702концесия за добив24.02.2051министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000703концесия за добив22.02.2051министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000704концесия за добив09.03.2051министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000705концесия за добив01.01.2035министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000706концесия за добив24.03.2051министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000707концесия за добив26.04.2036министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000708концесия за услуга08.07.2051министъра на транспорта, информационните технологии и съобщениятаминистъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията2018
D - 000709концесия за добив01.01.2035министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000710концесия за добив20.06.2051министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000711концесия за добив13.07.2051министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000712концесия за добив01.01.2025министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000713концесия за добив01.01.2035министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000714концесия за добив08.09.2051министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000715концесия за добив18.10.2051министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000716концесия за добив29.08.2031министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000717концесия за добив01.01.2035министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000718концесия за добив08.12.2041министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000719концесия за добив14.12.2041министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000720концесия за добив14.12.2051министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000721концесия за добив16.12.2051министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000722концесия за добив16.12.2046министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000723концесия за добив01.01.2035министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000724концесия за услуга08.04.2037министъра на туризмаминистъра на туризма2017, 2018
D - 000725концесия за добив18.07.2041министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000727концесия за услуга09.04.2037министъра на туризмаминистъра на туризма2017, 2018
D - 000728концесия за услуга09.06.2037министъра на туризмаминистъра на туризма2017, 2018
D - 000729концесия за услуга06.04.2037министъра на туризмаминистъра на туризма2017, 2018
D - 000730концесия за услуга29.04.2037министъра на туризмаминистъра на туризма2017, 2018
D - 000731концесия за услуга06.04.2037министъра на туризмаминистъра на туризма2017, 2018
D - 000732концесия за услуга31.12.2036министъра на туризмаминистъра на туризма2017, 2018
D - 000733концесия за добив01.01.2035министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000734концесия за добив03.02.2042министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000735концесия за добив30.06.2044кмета на община Садовоминистъра на енергетиката 
D - 000736концесия за добив17.01.2032министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000737концесия за добив05.04.2052министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000738концесия за добив01.01.2030министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000739концесия за добив07.04.2052министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000740концесия за добив19.04.2052министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000741концесия за добив25.04.2052министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000742концесия за добив28.04.2052министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000743концесия за добив31.07.2042министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000744концесия за добив22.08.2052министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000745концесия за добив17.08.2043министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката2018
D - 000746концесия за услуга01.12.2044министъра на транспорта, информационните технологии и съобщениятаминистъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията2018
D - 000747концесия за услуга01.04.2053министъра на транспорта, информационните технологии и съобщениятаминистъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията2018
D - 000748концесия за добив12.01.2053министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000749концесия за услуга03.05.2033министъра на туризмаминистъра на туризма2018
D - 000750концесия за услуга08.05.2033министъра на туризмаминистъра на туризма2018
D - 000751концесия за услуга25.05.2033министъра на туризмаминистъра на туризма2018
D - 000752концесия за услуга23.05.2033министъра на туризмаминистъра на туризма2018
D - 000753концесия за добив25.01.2053министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000754концесия за добив15.03.2034министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000756концесия за услуга17.07.2033министъра на туризмаминистъра на туризма2018
D - 000758концесия за добив18.04.2043министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000759концесия за услуга01.01.2034министъра на туризмаминистъра на туризма 
D - 000762концесия за услуга01.01.2034министъра на туризмаминистъра на туризма 
D - 000763концесия за услуга01.10.2028министър на туризмаминистър на туризма2018
D - 000765концесия за услуга19.10.2028министъра на туризмаминистъра на туризма2018
D - 000766концесия за добив10.05.2053министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000767концесия за добив17.07.2053министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000768концесия за добив18.07.2053министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000769концесия за добив03.02.2034министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000777концесия за услуга14.01.2034министъра на туризмаминистъра на туризма 
D - 000782концесия за добив28.08.2053министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000783концесия за добив05.10.2043министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000785концесия за добив30.11.2053министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000786концесия за добив01.01.2035министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000787концесия за добив01.02.2054министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000788концесия за добив19.02.2054министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000789концесия за добив05.03.2054министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000790концесия за добив12.03.2054министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
D - 000791концесия за добив20.03.2054министъра на енергетикатаминистъра на енергетиката 
O - 000002концесия за добив23.12.2012кмета на община Вършецкмета на община Вършец 
O - 000003концесия за добив07.05.2013кмета на община Търговищеминистъра на енергетиката 
O - 000007концесия за услуга26.06.2012кмета на община Стара Загоракмета на община Стара Загора 
O - 000009концесия за услуга07.09.2013кмета на община Цар Калоянкмета на община Цар Калоян 
O - 000015концесия за услуга08.09.2009кмета на община Ружинцикмета на община Ружинци 
O - 000016концесия за добив05.11.2013кмета на община Креснакмета на община Кресна 
O - 000018концесия за услуга01.12.2023кмета на община Стражицакмета на община Стражица 
O - 000026концесия за услуга01.12.2023кмета на община Стражицакмета на община Стражица 
O - 000029концесия за услуга01.12.2023кмета на община Стражицакмета на община Стражица 
O - 000036концесия за услуга04.01.2004кмета на община Стражицакмета на община Стражица 
O - 000037концесия за услуга04.01.2024кмета на община Стражицакмета на община Стражица 
O - 000040концесия за добив19.01.2024кмета на община Свогеминистъра на енергетиката 
O - 000055концесия за услуга17.03.2011кмета на община Силистракмета на община Силистра 
O - 000056концесия за услуга22.03.2011кмета на община Силистракмета на община Силистра 
O - 000063концесия за услуга20.04.2014кмета на община Ихтиманкметът на община Ихтиман 
O - 000072концесия за строителство30.04.2024кмета на община Перниккмета на община Перник2018
O - 000073концесия за услуга01.05.2024кмета на община Стражицакмета на община Стражица 
O - 000076концесия за услуга01.05.2024кмета на община Стражицакмета на община Стражица 
O - 000087концесия за строителство17.05.2034кмета на община Перниккмета на община Перник2018
O - 000094концесия за услуга15.05.2034кмета на община Лясковецкмета на община Лясковец2017, 2018, 2019, 2020
O - 000099концесия за строителство01.07.2034кмета на община Харманликмета на община Харманли2017, 2018
O - 000108концесия за услуга02.08.2014кмета на община Съединениекмета на община Съединение 
O - 000109концесия за услуга12.08.2014кмета на община Карловокмета на община Карлово 
O - 000110концесия за услуга20.08.2014кмета на община Карловокмета на община Карлово 
O - 000114концесия за услуга18.09.2004кмета на община Чупренекмета на община Чупрене 
O - 000116концесия за услуга15.09.2014кмета на община Златицакмета на община Златица 
O - 000119концесия за услуга15.09.2019кмета на община Велико Търновокмета на община Велико Търново 
O - 000120концесия за услуга15.10.2014кмета на община Ямболкмета на община Ямбол 
O - 000121концесия за добив01.06.2037кмета на община Твърдицакмета на община Твърдица 
O - 000133концесия за услуга31.10.2024кмета на община Свищовкмета на община Свищов 
O - 000137концесия за услуга07.10.2014кмета на община Ловечкмета на община Ловеч 
O - 000138концесия за услуга08.10.2029кмета на община Велики Преславкмета на община Велики Преслав2019
O - 000140концесия за услуга15.10.2009кмета на община Цар Калоянкмета на община Цар Калоян 
O - 000141концесия за услуга15.10.2009кмета на община Цар Калоянкмета на община Цар Калоян 
O - 000142концесия за услуга19.10.2024кмета на община Горна Оряховицакмета на община Горна Оряховица 
O - 000145концесия за строителство06.10.2025кмета на община Столичнакмета на община Столична2018
O - 000155концесия за услуга31.01.2025кмета на община Съединениекмета на община Съединение 
O - 000156концесия за добив07.02.2035кмета на община Поповокмета на община Попово2018
O - 000158концесия за услуга09.02.2020кмета на община Радневокмета на община Раднево 
O - 000161концесия за услуга09.02.2015кмета на община Радневокмета на община Раднево 
O - 000162концесия за услуга09.02.2020кмета на община Радневокмета на община Раднево 
O - 000171концесия за добив28.03.2015кмета на община Гоце Делчевкмета на община Гоце Делчев 
O - 000204концесия за услуга14.09.2010кмета на община Алфатаркмета на община Алфатар 
O - 000206концесия за добив25.09.2030кмета на община Тополовградминистъра на енергетиката 
O - 000207концесия за услуга29.09.2020кмета на община Радневокмета на община Раднево 
O - 000209концесия за услуга02.10.2010кмета на община Ситовокмета на община Ситово 
O - 000210концесия за услуга02.10.2015кмета на община Стара Загоракмета на община Стара Загора 
O - 000214концесия за строителство16.10.2025кмета на община Русекмета на община Русе2018
O - 000216концесия за услуга31.10.2010кмета на община Ситовокмета на община Ситово 
O - 000217концесия за услуга03.11.2015кмета на община Брезниккмета на община Брезник 
O - 000218концесия за услуга03.11.2010кмета на община Ситовокмета на община Ситово 
O - 000221концесия за услуга08.11.2020кмета на община Опанкмета на община Опан2017, 2018
O - 000224концесия за услуга22.11.2015кмета на община Лозницакмета на община Лозница 
O - 000226концесия за услуга13.12.2020кмета на община Генерал Тошевокмета на община Генерал Тошево2017, 2018
O - 000232концесия за услуга27.12.2010кмета на община Алфатаркмета на община Алфатар 
O - 000242концесия за добив05.02.2011кмета на община Свогеминистъра на енергетиката 
O - 000243концесия за добив20.02.2031кмета на община Хисарякмета на община Хисаря2018
O - 000244концесия за услуга22.02.2013кмета на община Велико Търновокмета на община Велико Търново 
O - 000245концесия за строителство23.11.2035кмета на община Пловдивкмета на община Пловдив2018
O - 000246концесия за услуга26.02.2011кмета на община Провадиякмета на община Провадия 
O - 000247концесия за услуга27.02.2036кмета на община Свиленградкмета на община Свиленград2018
O - 000248концесия за услуга27.02.2036кмета на община Свиленградкмета на община Свиленград2018
O - 000253концесия за услуга01.03.2011кмета на община Провадиякмета на община Провадия 
O - 000256концесия за услуга16.03.2026кмета на община Плевенкмета на община Плевен2018
O - 000257концесия за услуга16.03.2026кмета на община Плевенкмета на община Плевен2018
O - 000262концесия за услуга29.03.2026кмета на община Велинградкмета на община Велинград 
O - 000264концесия за услуга01.04.2021кмета на община Тутраканкмета на община Тутракан 
O - 000265концесия за услуга01.04.2021кмета на община Тутраканкмета на община Тутракан 
O - 000269концесия за услуга05.04.2021кмета на община Радневокмета на община Раднево 
O - 000273концесия за услуга19.04.2021кмета на община Опанкмета на община Опан2017, 2018
O - 000274концесия за услуга20.04.2027кмета на община Поповокмета на община Попово2018
O - 000286концесия за услуга06.06.2021кмета на община Асеновградкмета на община Асеновград2018
O - 000289концесия за услуга20.06.2031кмета на община Добричкмета на община Добрич 
O - 000291концесия за услуга02.07.2021кмета на община Самоковкмета на община Самоков 
O - 000292концесия за строителство02.07.2021кмета на община Пловдивкмета на община Пловдив2018
O - 000305концесия за услуга20.09.2027кмета на община Поповокмета на община Попово2018
O - 000311концесия за услуга28.09.2021кмета на община Поповокмета на община Попово2018
O - 000312концесия за услуга28.09.2027кмета на община Поповокмета на община Попово2018
O - 000315концесия за услуга30.10.2031кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000319концесия за строителство14.11.2036кмета на община Велинградкмета на община Велинград 
O - 000322концесия за услуга03.12.2021кмета на община Пловдивкмета на община Пловдив2018
O - 000324концесия за строителство04.12.2036кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000332концесия за услуга29.01.2022кмета на община Пазарджиккмета на община Пазарджик2018
O - 000337концесия за строителство11.03.2037кмета на община Перниккмета на община Перник2018
O - 000341концесия за услуга15.04.2022кмета на община Поповокмета на община Попово2018
O - 000344концесия за строителство25.04.2022кмета на община Пловдивкмета на община Пловдив2018
O - 000346концесия за услуга26.04.2027кмета на община Сливенкмета на община Сливен2019
O - 000347концесия за услуга01.05.2012кмета на община Свогекмета на община Своге 
O - 000348концесия за услуга07.05.2012кмета на община Свогекмета на община Своге 
O - 000350концесия за услуга24.06.2022кмета на община Тутраканкмета на община Тутракан 
O - 000351концесия за услуга25.06.2027кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000357концесия за услуга11.07.2022кмета на община Пазарджиккмета на община Пазарджик2018
O - 000359концесия за услуга06.08.2022кмета на община Пазарджиккмета на община Пазарджик2018
O - 000362концесия за услуга27.08.2032кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000372концесия за услуга30.09.2022кмета на община Пазарджиккмета на община Пазарджик2018
O - 000374концесия за услуга22.10.2027кмета на община Цар Калоянкмета на община Цар Калоян 
O - 000375концесия за услуга22.10.2027кмета на община Цар Калоянкмета на община Цар Калоян 
O - 000376концесия за услуга22.10.2027кмета на община Цар Калоянкмета на община Цар Калоян 
O - 000377концесия за услуга22.10.2027кмета на община Цар Калоянкмета на община Цар Калоян 
O - 000387концесия за услуга01.01.2023кмета на община Опакакмета на община Опака 
O - 000390концесия за услуга02.12.2017кмета на община Радневокмета на община Раднево 
O - 000397концесия за строителство06.01.2018кмета на община Самоковкмета на община Самоков 
O - 000398концесия за строителство28.01.2023кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000408концесия за добив09.04.2028кмета на община Вършецкмета на община Вършец 
O - 000410концесия за строителство08.05.2028кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000412концесия за строителство08.05.2028кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000413концесия за строителство08.05.2028кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000414концесия за добив05.05.2008кмета на община Перниккмета на община Перник 
O - 000415концесия за услуга26.05.2023кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000416концесия за услуга26.05.2023кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000418концесия за услуга26.05.2023кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000420концесия за услуга26.05.2023кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000421концесия за услуга26.05.2023кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000422концесия за услуга26.05.2023кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000424концесия за услуга26.05.2023кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000425концесия за услуга26.05.2023кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000429концесия за услуга03.06.2013кмета на община Смядовокмета на община Смядово 
O - 000431концесия за строителство09.06.2033кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000434концесия за услуга19.06.2008кмета на община Севлиевокмета на община Севлиево 
O - 000435концесия за услуга24.06.2033кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000437концесия за строителство02.07.2033кмета на община Пловдивкмета на община Пловдив2018
O - 000440концесия за услуга14.07.2023кмета на община Радневокмета на община Раднево 
O - 000441концесия за добив28.07.2028кмета на община Свогеминистъра на енергетиката 
O - 000444концесия за услуга31.12.2019кмета на община Пловдивкмета на община Пловдив2018
O - 000446концесия за услуга11.08.2033кмета на община Първомайкмета на община Първомай, област Пловдив2018
O - 000455концесия за услуга04.09.2023кмета на община Пазарджиккмета на община Пазарджик2018
O - 000458концесия за услуга04.09.2023кмета на община Пазарджиккмета на община Пазарджик2018
O - 000462концесия за услуга15.09.2008кмета на община Севлиевокмета на община Севлиево 
O - 000463концесия за услуга18.09.2038кмета на община Разлогкмета на община Разлог 
O - 000465концесия за услуга23.09.2013кмета на община Смядовокмета на община Смядово 
O - 000466концесия за добив01.10.2018кмета на община Суворовоминистъра на енергетиката 
O - 000467концесия за услуга08.10.2023кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000468концесия за услуга08.10.2023кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000470концесия за услуга09.10.2023кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000471концесия за услуга09.10.2023кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000472концесия за услуга09.10.2023кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000473концесия за услуга09.10.2023кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000474концесия за услуга09.10.2023кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000475концесия за услуга10.10.2023кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000477концесия за услуга14.10.2023кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000479концесия за услуга24.10.2023кмета на община Пловдивкмета на община Пловдив2018
O - 000482концесия за добив10.01.2029кмета на община Кукленкмета на община Куклен 
O - 000485концесия за услуга27.02.2029кмета на община Цар Калоянкмета на община Цар Калоян 
O - 000486концесия за услуга27.02.2029кмета на община Цар Калоянкмета на община Цар Калоян 
O - 000487концесия за услуга27.02.2029кмета на община Цар Калоянкмета на община Цар Калоян 
O - 000488концесия за строителство08.03.2024кмета на община Пловдивкмета на община Пловдив2018
O - 000490концесия за услуга15.03.2014кмета на община Самоковкмета на община Самоков 
O - 000493концесия за добив26.03.2023кмета на община Разградкмета на община Разград2018
O - 000495концесия за услуга13.04.2019кмета на община Главиницакмета на община Главиница 
O - 000496концесия за услуга13.04.2019кмета на община Главиницакмета на община Главиница 
O - 000497концесия за строителство14.04.2019кмета на община Бургаскмета на община Бургас 
O - 000500концесия за услуга01.05.2024кмета на община Брезниккмета на община Брезник 
O - 000503концесия за строителство21.11.2030кмета на община Пловдивкмета на община Пловдив2018
O - 000504концесия за услуга31.05.2019кмета на община Главиницакмета на община Главиница 
O - 000505концесия за строителство14.06.2039кмета на община Варнакмета на община Варна2018, 2019
O - 000507концесия за услуга01.08.2012кмета на община Провадиякмета на община Провадия 
O - 000508концесия за услуга12.07.2019кмета на община Главиницакмета на община Главиница 
O - 000509концесия за услуга12.07.2019кмета на община Главиницакмета на община Главиница 
O - 000510концесия за услуга12.07.2019кмета на община Главиницакмета на община Главиница 
O - 000511концесия за услуга12.07.2019кмета на община Главиницакмета на община Главиница 
O - 000516концесия за услуга23.08.2024кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000517концесия за услуга23.08.2029кмета на община Исперихкмета на община Исперих 
O - 000518концесия за услуга23.08.2029кмета на община Исперихкмета на община Исперих 
O - 000519концесия за услуга23.08.2029кмета на община Исперихкмета на община Исперих 
O - 000520концесия за услуга24.08.2029кмета на община Симитликмета на община Симитли 
O - 000523концесия за услуга02.09.2019кмета на община Пловдивкмета на община Пловдив2018
O - 000525концесия за услуга28.09.2024кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000529концесия за услуга25.10.2019кмета на община Плевенкмета на община Плевен2018
O - 000531концесия за строителство04.11.2034кмета на община Сливенкмета на община Сливен2019
O - 000532концесия за услуга01.11.2024кмета на община Брезниккмета на община Брезник 
O - 000533концесия за услуга11.11.2024кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000534концесия за услуга11.04.2026кмета на община Силистракмета на община Силистра 
O - 000535концесия за добив01.12.2029кмета на община Садовоминистъра на енергетиката 
O - 000536концесия за услуга03.12.2044кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000537концесия за услуга31.12.2024кмета на община Опанкмета на община Опан2017, 2018
O - 000542концесия за строителство25.01.2035кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000543концесия за строителство31.01.2035кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000546концесия за добив17.02.2030кмета на община Долна банякмета на община Долна баня 
O - 000548концесия за строителство21.02.2030кмета на община Димитровградкмета на община Димитровград 
O - 000549концесия за строителство28.02.2030кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000551концесия за услуга01.03.2035кмета на община Авренкмета на община Аврен 
O - 000553концесия за добив11.03.2030кмета на община Долна банякмета на община Долна баня2017, 2018
O - 000554концесия за добив11.03.2030кмета на община Долна банякмета на община Долна баня2017, 2018
O - 000560концесия за услуга11.01.2021кметът на община Провадиякметът на община Провадия 
O - 000561концесия за добив08.12.2040кметът на община Кубратминистъра на енергетиката 
O - 000562концесия за услуга16.01.2021кметът на община Провадиякметът на община Провадия 
O - 000564концесия за добив17.04.2041кметът на община Боровоминистъра на енергетиката 
O - 000568концесия за услуга13.10.2026кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000569концесия за строителство06.04.2036кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000570концесия за строителство28.06.2031кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000571концесия за услуга07.12.2026кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000572концесия за услуга07.12.2026кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000573концесия за услуга07.12.2026кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000580концесия за строителство09.02.2022кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000584концесия за услуга23.03.2027кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000585концесия за строителство01.11.2031кмета на община Велико Търновокмета на община Велико Търново 
O - 000586концесия за услуга01.02.2024кмета на община Пазарджиккмета на община Пазарджик2018
O - 000587концесия за услуга06.01.2020кмета на община Пазарджиккмета на община Пазарджик2018
O - 000588концесия за услуга26.09.2016кмета на община Пазарджиккмета на община Пазарджик2018
O - 000590концесия за услуга10.11.2026кмета на община Врацакмета на община Враца 
O - 000591концесия за услуга20.10.2026кмета на община Врацакмета на община Враца 
O - 000594концесия за услуга01.10.2026кмета на община Врацакмета на община Враца 
O - 000595концесия за услуга01.10.2026кмета на община Врацакмета на община Враца 
O - 000597концесия за услуга10.07.2041кмета на община Санданскикмета на община Сандански 
O - 000598концесия за строителство16.02.2021кмета на община Русекмета на община Русе2018
O - 000600концесия за добив01.02.2042кмета на община Ценовоминистъра на енергетиката 
O - 000602концесия за строителство29.12.2021кмета на община Разградкмета на община Разград2018
O - 000603концесия за строителство13.02.2026кмета на община Левскикмета на община Левски 
O - 000604концесия за услуга06.03.2026кмета на община Девинкмета на община Девин 
O - 000609концесия за добив28.09.2020кмета на община Долна Митрополияминистъра на енергетиката 
O - 000611концесия за услуга29.08.2031кмета на община Ловечкмета на община Ловеч2018
O - 000612концесия за услуга15.08.2031кмета на община Ловечкмета на община Ловеч2018
O - 000614концесия за услуга23.08.2031кмета на община Ловечкмета на община Ловеч2018
O - 000619концесия за услуга24.08.2031кмета на община Ловечкмета на община Ловеч2018
O - 000620концесия за услуга15.03.2021кмета на община Нова Загоракмета на община Нова Загора 
O - 000625концесия за услуга27.02.2021кмета на община Провадиякмета на община Провадия 
O - 000626концесия за добив10.04.2037кмета на община Опакаминистъра на енергетиката 
O - 000627концесия за добив02.11.2026кмета на община Поповоминистъра на енергетиката 
O - 000630концесия за услуга28.01.2025кмета на община Пазарджиккмета на община Пазарджик2018
O - 000631концесия за услуга29.12.2031кмета на община Асеновградкмета на община Асеновград2018
O - 000632концесия за добив06.10.2031кмета на община Асеновградминистъра на енергетиката 
O - 000635концесия за строителство26.01.2027кмета на община Свиленградкмета на община Свиленград2018
O - 000637концесия за услуга01.01.2037кмета на община Сапарева банякмета на община Сапарева баня 
O - 000638концесия за услуга28.06.2041кмета на община Сапарева банякмета на община Сапарева баня 
O - 000639концесия за услуга27.06.2017кмета на община Кочериновокмета на община Кочериново 
O - 000644концесия за строителство18.04.2037кмета на община Бургаскмета на община Бургас 
O - 000646концесия за услуга27.06.2022кмета на община Димитровградкмета на община Димитровград2018
O - 000648концесия за услуга29.06.2022кмета на община Димитровградкмета на община Димитровград2018
O - 000649концесия за услуга27.06.2022кмета на община Димитровградкмета на община Димитровград2018
O - 000652концесия за услуга27.06.2022кмета на община Димитровградкмета на община Димитровград2018
O - 000654концесия за услуга27.06.2022кмета на община Димитровградкмета на община Димитровград2018
O - 000657концесия за услуга27.06.2022кмета на община Димитровградкмета на община Димитровград2018
O - 000663концесия за услуга27.06.2022кмета на община Димитровградкмета на община Димитровград2018
O - 000665концесия за услуга29.06.2022кмета на община Димитровградкмета на община Димитровград2018
O - 000667концесия за услуга26.07.2020кмета на община Разградкмета на община Разград 
O - 000668концесия за услуга20.06.2025кмета на община Разградкмета на община Разград2018
O - 000669концесия за строителство07.07.2031кмета на община Божурищекмета на община Божурище 
O - 000670концесия за добив20.03.2041кмета на община Първомайминистъра на енергетиката 
O - 000672концесия за услуга10.09.2022кмета на община Лясковецкмета на община Лясковец2017, 2018, 2019, 2020
O - 000676концесия за добив15.10.2032кмета на община Ловечминистъра на енергетиката 
O - 000677концесия за строителство09.06.2031кмета на община Калояновокмета на община Калояново2019
O - 000678концесия за строителство18.06.2022кмета на община Сливенкмета на община Сливен2019
O - 000679концесия за строителство02.07.2022кмета на община Сливенкмета на община Сливен2019
O - 000680концесия за строителство28.06.2022кмета на община Сливенкмета на община Сливен2019
O - 000681концесия за услуга31.07.2026кмета на община Маджаровокмета на община Маджарово 
O - 000682концесия за услуга20.11.2032кмета на община Ловечкмета на община Ловеч2018
O - 000684концесия за добив07.07.2041кмета на община Балчикминистъра на енергетиката 
O - 000685концесия за услуга31.12.2024кмета на община Чирпанкмета на община Чирпан 
O - 000687концесия за строителство05.09.2041кмета на община Балчиккмета на община Балчик 
O - 000689концесия за добив26.09.2027кмета на община Мирковоминистъра на енергетиката 
O - 000691концесия за услуга01.05.2039кмета на община Панагюрищекмета на община Панагюрище 
O - 000692концесия за услуга11.04.2020кмета на община Варнакмета на община Варна2018, 2019
O - 000693концесия за строителство04.10.2021кмета на община Варнакмета на община Варна2018,2019
O - 000694концесия за строителство04.10.2021кмета на община Варнакмета на община Варна2018, 2019
O - 000695концесия за строителство04.10.2021кмета на община Варнакмета на община Варна2018, 2019
O - 000696концесия за строителство09.02.2022кмета на община Варнакмета на община Варна2018,2019
O - 000697концесия за услуга06.01.2021кмета на община Нови пазаркмета на община Нови пазар 
O - 000699концесия за услуга13.12.2029кмета на община Родопикмета на община Родопи 
O - 000700концесия за услуга29.08.2035кмета на община Благоевградкмета на община Благоевград 
O - 000701концесия за услуга04.01.2024кмета на община Стражицакмета на община Стражица 
O - 000702концесия за услуга15.02.2025кмета на община Стражицакмета на община Стражица 
O - 000705концесия за услуга01.02.2023кмета на община Еленакмета на община Елена 
O - 000706концесия за услуга10.10.2035кмета на община Авренкмета на община Аврен 
O - 000707концесия за услуга10.11.2025кмета на община Съединениекмета на община Съединение 
O - 000708концесия за добив30.01.2038кмета на община Белославминистъра на енергетиката 
O - 000709концесия за услуга31.03.2014кмета на община Якимовокмета на община Якимово 
O - 000711концесия за услуга25.10.2025кмета на община Гълъбовокмета на община Гълъбово 
O - 000715концесия за добив08.06.2026кмета на община Средецминистъра на енергетиката 
O - 000717концесия за услуга31.12.2020кмета на община Тунджакмета на община Тунджа2017, 2018
O - 000718концесия за услуга31.12.2020кмета на община Тунджакмета на община Тунджа2017, 2018
O - 000721концесия за услуга31.12.2020кмета на община Тунджакмета на община Тунджа2017, 2018
O - 000722концесия за услуга31.12.2020кмета на община Тунджакмета на община Тунджа2017, 2018
O - 000723концесия за услуга31.12.2020кмета на община Тунджакмета на община Тунджа2017, 2018
O - 000724концесия за услуга31.12.2020кмета на община Тунджакмета на община Тунджа2017, 2018
O - 000725концесия за услуга26.01.2006кмета на община Тунджакмета на община Тунджа 
O - 000726концесия за добив15.08.2020кмета на община Първомайминистъра на енергетиката 
O - 000727концесия за услуга31.12.2020кмета на община Тунджакмета на община Тунджа2017, 2018
O - 000729концесия за услуга31.12.2020кмета на община Тунджакмета на община Тунджа2017, 2018
O - 000730концесия за строителство20.11.2037кмета на община Варнакмета на община Варна2018, 2019
O - 000731концесия за услуга30.04.2023кмета на община Луковиткмета на община Луковит 
O - 000732концесия за услуга09.05.2035кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000735концесия за услуга03.08.2025кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000737концесия за услуга12.12.2035кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000739концесия за услуга09.03.2038кмета на община Бургаскмета на община Бургас 
O - 000741концесия за услуга01.09.2025кмета на община Нова Загоракмета на община Нова Загора 
O - 000742концесия за услуга31.12.2025кмета на община Опанкмета на община Опан2017, 2018
O - 000744концесия за услуга10.07.2020кмета на община Минерални баникмета на община Минерални бани2018
O - 000745концесия за услуга16.09.2023кмета на община Минерални баникмета на община Минерални бани2018
O - 000746концесия за услуга03.09.2023кмета на община Минерални баникмета на община Минерални бани2018
O - 000748концесия за услуга15.05.2022кмета на община Минерални баникмета на община Минерални бани2018
O - 000750концесия за услуга08.05.2033кмета на община Перниккмета на община Перник 
O - 000751концесия за услуга22.04.2033кмета на община Перниккмета на община Перник2018
O - 000753концесия за услуга22.12.2026кмета на община Пловдивкмета на община Пловдив2018
O - 000754концесия за строителство01.01.2015кмета на община Пловдивкмета на община Пловдив2018
O - 000756концесия за услуга15.07.2030кмета на община Брезовокмета на община Брезово 
O - 000757концесия за услуга14.05.2020кмета на община Силистракмета на община Силистра 
O - 000760концесия за услуга06.11.2027кмета на община Хаджидимовокмета на община Хаджидимово 
O - 000761концесия за услуга14.08.2028кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000763концесия за услуга20.01.2026кмета на община Пловдивкмета на община Пловдив2018
O - 000764концесия за услуга05.06.2033кмета на община Кубраткмета на община Кубрат 
O - 000765концесия за добив29.07.2033кмета на община Търговищекмета на община Търговище 
O - 000767концесия за услуга15.02.2011кмета на община Стралджакмета на община Стралджа 
O - 000768концесия за услуга21.02.2012кмета на община Стралджакмета на община Стралджа 
O - 000769концесия за услуга08.02.2012кмета на община Стралджакмета на община Стралджа 
O - 000770концесия за услуга08.02.2012кмета на община Стралджакмета на община Стралджа 
O - 000773концесия за услуга18.08.2030кмета на община Лозницакмета на община Лозница 
O - 000774концесия за добив11.11.2030кмета на община Лозницаминистъра на енергетиката 
O - 000776концесия за услуга01.08.2023кмета на община Главиницакмета на община Главиница 
O - 000778концесия за добив13.12.2020кмета на община Гоце Делчевкмета на община Гоце Делчев 
O - 000785концесия за услуга03.06.2009кмета на община Стралджакмета на община Стралджа 
O - 000787концесия за услуга07.02.2012кмета на община Стралджакмета на община Стралджа 
O - 000789концесия за услуга19.01.2021кмета на община Берковицакмета на община Берковица 
O - 000790концесия за услуга10.10.2023кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000791концесия за услуга31.10.2027кмета на община Рудоземкмета на община Рудозем 
O - 000792концесия за добив25.09.2042кмета на община Алфатарминистъра на енергетиката 
O - 000793концесия за добив22.08.2043кмета на община Кайнарджаминистъра на енергетиката 
O - 000794концесия за добив01.01.2021кмета на община Стралджаминистъра на енергетиката 
O - 000795концесия за добив04.12.2038кмета на община Главиницаминистъра на енергетиката 
O - 000796концесия за добив04.12.2038кмета на община Главиницаминистъра на енергетиката 
O - 000797концесия за услуга29.12.2033кмета на община Асеновградкмета на община Асеновград2018
O - 000798концесия за услуга01.01.2024кмета на община Санданскикмета на община Сандански 
O - 000800концесия за услуга22.01.2034кмета на община Перниккмета на община Перник2018
O - 000801концесия за услуга05.02.2009кмета на община Плевенкмета на община Плевен2018
O - 000802концесия за услуга10.02.2044кмета на община Карнобаткмета на община Карнобат 
O - 000803концесия за услуга12.03.2034кмета на община Хитринокмета на община Хитрино 
O - 000805концесия за услуга07.04.2029кмета на община Борованкмета на община Борован 
O - 000808концесия за добив21.04.2041кмета на община Карловокмета на община Карлово 
O - 000809концесия за услуга22.04.2024кмета на община Пазарджиккмета на община Пазарджик2018
O - 000813концесия за строителство06.10.2034кмета на община Пловдивкмета на община Пловдив2018
O - 000815концесия за услуга24.11.2039кмета на община Разлогкмета на община Разлог 
O - 000819концесия за услуга04.01.2035кмета на община Свиленградкмета на община Свиленград2018
O - 000821концесия за услуга22.06.2034кмета на община Благоевградкмета на община Благоевград 
O - 000822концесия за услуга30.12.2024кмета на община Димитровградкмета на община Димитровград2018
O - 000823концесия за услуга30.12.2024кмета на община Димитровградкмета на община Димитровград2018
O - 000824концесия за услуга30.12.2024кмета на община Димитровградкмета на община Димитровград2018
O - 000826концесия за услуга30.12.2024кмета на община Димитровградкмета на община Димитровград2018
O - 000827концесия за услуга25.01.2025кмета на община Перниккмета на община Перник2018
O - 000828концесия за услуга25.01.2040кмета на община Добричкмета на община Добрич2018
O - 000829концесия за услуга16.02.2045кмета на община Попово, област Търговищекмета на община Попово, област Търговище2018
O - 000831концесия за услуга02.03.2030кмета на община Добрич, област Добричкмета на община Добрич, област Добрич2018
O - 000832концесия за услуга11.01.2025кмета на община Пазарджик, област Пазарджиккмета на община Пазарджик, област Пазарджик 
O - 000833концесия за услуга12.02.2045кмета на община Горна Малина, област София-областкмета на община Горна Малина, област София-област 
O - 000834концесия за услуга12.04.2030кмета на община Добрич, област Добричкмета на община Добрич, област Добрич2018
O - 000835концесия за строителство09.04.2045кмета на община Карнобат, област Бургаскмета на община Карнобат, област Бургас 
O - 000841концесия за услуга08.07.2035кмета на община Ловеч, област Ловечкмета на община Ловеч, област Ловеч2018
O - 000842концесия за добив10.08.2045кмета на община Самоков, област София-областкмета на община Самоков, област София-област 
O - 000843концесия за услуга02.09.2025кмета на община Бургас, област Бургаскмета на община Бургас, област Бургас 
O - 000844концесия за услуга02.09.2025кмета на община Бургас, област Бургаскмета на община Бургас, област Бургас 
O - 000845концесия за услуга02.09.2030кмета на община Свиленград, област Хасковокмета на община Свиленград, област Хасково2018
O - 000846концесия за услуга13.09.2030кмета на община Генерал Тошево, област Добричкмета на община Генерал Тошево, област Добрич2017, 2018
O - 000847концесия за услуга01.09.2030кмета на община Свиленград, област Хасковокмета на община Свиленград, област Хасково2018
O - 000848концесия за услуга28.10.2035кмета на община Пазарджик, област Пазарджиккмета на община Пазарджик, област Пазарджик2018
O - 000851концесия за услуга20.12.2025кмета на община Костинброд, област София-областкмета на община Костинброд, област София-област2018
O - 000855концесия за услуга09.03.2036кмета на община Лозница, област Разградкмета на община Лозница, област Разград 
O - 000856концесия за услуга22.03.2036кмета на община Ямбол, област Ямболкмета на община Ямбол, област Ямбол2017, 2018
O - 000857концесия за услуга18.03.2036кмета на община Лозница, област Разградкмета на община Лозница, област Разград 
O - 000858концесия за услуга05.04.2046кмета на община Попово, област Търговищекмета на община Попово, област Търговище2018
O - 000860концесия за услуга04.05.2057кмета на община Попово, област Търговищекмета на община Попово, област Търговище2018
O - 000861концесия за услуга20.04.2036кмета на община Ловеч, област Ловечкмета на община Ловеч, област Ловеч2018
O - 000863концесия за услуга13.05.2036кмета на община Ловеч, област Ловечкмета на община Ловеч, област Ловеч2018
O - 000864концесия за услуга29.04.2036кмета на община Тополовград, област Хасковокмета на община Тополовград, област Хасково 
O - 000865концесия за услуга20.06.2031кмета на община Добрич, област Добричкмета на община Добрич, област Добрич2018
O - 000867концесия за услуга20.06.2031кмета на община Добрич, област Добричкмета на община Добрич, област Добрич2018
O - 000868концесия за услуга18.05.2026кмета на община Димитровград, област Хасковокмета на община Димитровград, област Хасково2018
O - 000869концесия за услуга31.03.2026кмета на община Димитровград, област Хасковокмета на община Димитровград, област Хасково2018
O - 000870концесия за услуга21.06.2036кмета на община Ловеч, област Ловечкмета на община Ловеч, област Ловеч2018
O - 000871концесия за услуга31.03.2026кмета на община Димитровград, област Хасковокмета на община Димитровград, област Хасково2018
O - 000872концесия за услуга31.03.2026кмета на община Димитровград, област Хасковокмета на община Димитровград, област Хасково2018
O - 000875концесия за услуга31.03.2026кмета на община Димитровград, област Хасковокмета на община Димитровград, област Хасково2018
O - 000878концесия за услуга31.03.2026кмета на община Димитровград, област Хасковокмета на община Димитровград, област Хасково2018
O - 000880концесия за услуга01.09.2036кмета на община Ловеч, област Ловечкмета на община Ловеч, област Ловеч2018
O - 000882концесия за услуга05.08.2046кмета на община Попово, област Търговищекмета на община Попово, област Търговище2018
O - 000884концесия за строителство15.08.2046кмета на община Шумен, област Шуменкмета на община Шумен, област Шумен2018
O - 000885концесия за услуга14.11.2036кмета на община Велинград, област Пазарджиккмета на община Велинград, област Пазарджик 
O - 000886концесия за услуга21.09.2041кмета на община Пазарджик, област Пазарджиккмета на община Пазарджик, област Пазарджик2018
O - 000887концесия за услуга01.09.2041кмета на община Аксаково, област Варнакмета на община Аксаково, област Варна 
O - 000889концесия за услуга12.09.2036кмета на община Благоевград, област Благоевградкмета на община Благоевград, област Благоевград 
O - 000890концесия за услуга12.11.2031кмета на община Лесичово, област Пазарджиккмета на община Лесичово, област Пазарджик 
O - 000891концесия за услуга19.10.2026кмета на община Костинброд, област София-областкмета на община Костинброд, област София-област2018
O - 000892концесия за строителство10.03.2046кмета на община Димитровград, област Хасковокмета на община Димитровград, област Хасково 
O - 000894концесия за услуга01.12.2023кмета на община Добрич, област Добричкмета на община Добрич, област Добрич2018
O - 000895концесия за услуга17.08.2026кмета на община Враца, област Врацакмета на община Враца, област Враца 
O - 000896концесия за услуга18.08.2026кмета на община Враца, област Врацакмета на община Враца, област Враца 
O - 000897концесия за услуга11.01.2027кмета на община Димитровград, област Хасковокмета на община Димитровград, област Хасково2018
O - 000898концесия за услуга08.02.2022кмета на община Бяла, област Русекмета на община Бяла, област Русе2017,2018
O - 000900концесия за услуга27.03.2022кмета на община Пазарджик, област Пазарджиккмета на община Пазарджик, област Пазарджик2018
O - 000901концесия за услуга15.03.2032кмета на община Добрич, област Добричкмета на община Добрич, област Добрич2018
O - 000902концесия за услуга23.04.2047кмета на общин Попово, област Търговищекмета на общин Попово, област Търговище2018
O - 000903концесия за строителство19.03.2047кмета на община Пловдив, област Пловдивкмета на община Пловдив, област Пловдив2018
O - 000904концесия за услуга21.03.2037кмета на община Тополовград, област Хасковокмета на община Тополовград, област Хасково 
O - 000905концесия за услуга03.10.2027кмета на община Русе, област Русекмета на община Русе, област Русе2018
O - 000906концесия за услуга03.10.2027кмета на община Русе, област Русекмета на община Русе, област Русе2018
O - 000908концесия за строителство27.07.2024кмета на община Добрич, област Добричкмета на община Добрич, област Добрич2018
O - 000909концесия за услуга24.07.2016кмета на община Радомир, област Перниккмета на община Радомир, област Перник 
O - 000910концесия за услуга27.07.2026кмета на община Радомир, област Перниккмета на община Радомир, област Перник2017, 2018
O - 000911концесия за услуга26.04.2020кмета на община Радомир, област Перниккмета на община Радомир, област Перник2017, 2018
O - 000912концесия за услуга23.11.2035кмета на община Радомир, област Перниккмета на община Радомир, област Перник2017, 2018
O - 000913концесия за услуга28.02.2036кмета на община Радомир, област Перниккмета на община Радомир, област Перник2017, 2018
O - 000915концесия за услуга01.03.2037кмета на община Хасково, област Хасковокмета на община Хасково, област Хасково2017, 2018
O - 000916концесия за услуга01.03.2037кмета на община Хасково, област Хасковокмета на община Хасково, област Хасково 
O - 000917концесия за услуга07.09.2039кмета на община Хасково, област Хасковокмета на община Хасково, област Хасково2017, 2018
O - 000918концесия за строителство22.08.2032кмета на община Добрич, област Добричкмета на община Добрич, област Добрич2018
O - 000919концесия за услуга29.06.2025кмета на община Хасково, област Хасковокмета на община Хасково, област Хасково 
O - 000920концесия за услуга12.09.2040кмета на община Хасково, област Хасковокмета на община Хасково, област Хасково 
O - 000922концесия за услуга20.08.2032кмета на община Съединение, област Пловдивкмета на община Съединение, област Пловдив 
O - 000923концесия за услуга15.08.2027кмета на община Димитровград, област Хасковокмета на община Димитровград, област Хасково2018
O - 000926концесия за услуга09.08.2027кмета на община Враца, област Врацакмета на община Враца, област Враца 
O - 000927концесия за услуга26.07.2027кмета на община Враца, област Врацакмета на община Враца, област Враца 
O - 000928концесия за услуга26.07.2027кмета на община Враца, област Врацакмета на община Враца, област Враца 
O - 000929концесия за услуга08.08.2027кмета на община Враца, област Врацакмета на община Враца, област Враца 
O - 000930концесия за услуга06.08.2027кмета на община Враца, област Врацакмета на община Враца, област Враца 
O - 000931концесия за услуга27.01.2027кмета на община Враца, област Врацакмета на община Враца, област Враца 
O - 000932концесия за услуга26.01.2027кмета на община Враца, област Врацакмета на община Враца, област Враца 
O - 000934концесия за услуга25.03.2048кмета на община Червен бряг, област Плевенкмета на община Червен бряг, област Плевен2017, 2018
O - 000935концесия за услуга13.02.2028кмета на община Добрич-селска, област Добричкмета на община Добрич-селска, област Добрич2018
O - 000936концесия за услуга18.12.2027кмета на община Берковица, област Монтанакмета на община Берковица, област Монтана 
O - 000938концесия за услуга01.04.2048кмета на община Попово, област Търговищекмета на община Попово, област Търговище2018
O - 000939концесия за услуга04.04.2048кмета на община Попово, област Търговищекмета на община Попово, област Търговище2018
O - 000940концесия за услуга26.07.2048кмета на община Червен бряг, област Плевенкмета на община Червен бряг, област Плевен2017, 2018
O - 000941концесия за услуга13.03.2048кмета на община Пловдив, област Пловдивкмета на община Пловдив, област Пловдив2018
O - 000942концесия за услуга03.04.2038кмета на община Тополовград, област Хасковокмета на община Тополовград, област Хасково 
O - 000943концесия за строителство19.06.2048кмета на община Бургас, област Бургаскмета на община Бургас, област Бургас 
O - 000945концесия за услуга12.10.2039кмета на община Каспичан, област Шуменкмета на община Каспичан, област Шумен 
O - 000946концесия за услуга15.10.2036кмета на община Каспичан, област Шуменкмета на община Каспичан, област Шумен 
O - 000947концесия за услуга16.05.2048кмета на община Попово, област Търговищекмета на община Попово, област Търговище2018
O - 000948концесия за услуга16.05.2048кмета на община Попово, област Търговищекмета на община Попово, област Търговище2018
O - 000951концесия за услуга13.08.2033кмета на община Плевен, област Плевенкмета на община Плевен, област Плевен2018
O - 000952концесия за услуга13.08.2038кмета на община Плевен, област Плевенкмета на община Плевен, област Плевен2018
O - 000954концесия за услуга15.10.2028кмета на община Добрич-селска, област Добричкмета на община Добрич-селска, област Добрич2018
O - 000955концесия за услуга22.08.2028кмета на община Вълчедръм, област Монтанакмета на община Вълчедръм, област Монтана 
O - 000956концесия за услуга12.07.2038кмета на община Венец, област Шуменкмета на община Венец, област Шумен 
O - 000957концесия за услуга19.07.2038кмета на община Венец, област Шуменкмета на община Венец, област Шумен 
O - 000959концесия за услуга09.09.2038кмета на община Гълъбово, област Стара Загоракмета на община Гълъбово, област Стара Загора 
O - 000961концесия за услуга13.09.2038кмета на община Гълъбово, област Стара Загоракмета на община Гълъбово, област Стара Загора 
O - 000962концесия за услуга05.02.2049кмета на община Опака, област Търговищекмета на община Опака, област Търговище 
O - 000963концесия за услуга13.03.2039кмета на община Цар Калоян, област Разградкмета на община Цар Калоян, област Разград 
O - 000964концесия за услуга13.03.2039кмета на община Цар Калоян, област Разградкмета на община Цар Калоян, област Разград 
O - 000965концесия за услуга13.03.2039кмета на община Цар Калоян, област Разградкмета на община Цар Калоян, област Разград 
O - 000967концесия за услуга22.10.2043кмета на община Венец, област Шуменкмета на община Венец, област Шумен 
O - 000968концесия за услуга14.04.2034кмета на община Сливница, област Софиякмета на община Сливница, област София 
O - 000969концесия за услуга22.05.2029кмета на община Димитровград, област Хасковокмета на община Димитровград, област Хасково2018
O - 000970концесия за услуга18.07.2039кмета на община Дряново, област Габровокмета на община Дряново, област Габрово 
O - 000974концесия за услуга22.05.2029кмета на община Димитровград, област Хасковокмета на община Димитровград, област Хасково2018
O - 000975концесия за услуга22.05.2029кмета на община Димитровград, област Хасковокмета на община Димитровград, област Хасково2018
O - 000976концесия за услуга04.08.2049кмета на община Минерални бани, област Хасковокмета на община Минерални бани, област Хасково2018
O - 000977концесия за услуга22.05.2029кмета на община Димитровград, област Хасковокмета на община Димитровград, област Хасково2018
O - 000978концесия за услуга18.06.2029кмета на община Айтос, област Бургаскмета на община Айтос, област Бургас2017, 2018
O - 000981концесия за строителство04.06.2044кмета на община Карнобат, област Бургаскмета на община Карнобат, област Бургас 
O - 000982концесия за услуга11.08.2039кмета на община Ветрино, област Варнакмета на община Ветрино, област Варна 
O - 000983концесия за услуга11.08.2039кмета на община Ветрино, област Варнакмета на община Ветрино, област Варна 
O - 000984концесия за услуга05.08.2039кмета на община Ветрино, област Варнакмета на община Ветрино, област Варна 
O - 000985концесия за добив03.10.2018кмета на община Варна, област Варнаминистъра на енергетиката 
O - 000986концесия за услуга22.08.2039кмета на община Каолиново, област Шуменкмета на община Каолиново, област Шумен 
O - 000987концесия за услуга04.09.2034кмета на община Криводол, област Врацакмета на община Криводол, област Враца2017, 2018
O - 000988концесия за услуга16.06.2029кмета на община Айтос, област Бургаскмета на община Айтос, област Бургас2017, 2018
O - 000989концесия за услуга07.08.2028кмета на община Мирково, област Софиякмета на община Мирково, област София 
O - 000990концесия за услуга14.10.2033кмета на община Мирково, област Софиякмета на община Мирково, област София 
O - 000991концесия за услуга02.11.2029кмета на община Пазарджик, област Пазарджиккмета на община Пазарджик, област Пазарджик 
O - 000992концесия за услуга02.11.2029кмета на община Пазарджик, област Пазарджиккмета на община Пазарджик, област Пазарджик 
O - 000994концесия за услуга26.09.2029кмета на община Айтос, област Бургаскмета на община Айтос, област Бургас2017, 2018
O - 000996концесия за услуга26.09.2029кмета на община Айтос, област Бургаскмета на община Айтос, област Бургас2017, 2018
O - 000997концесия за услуга14.12.2039кмета на община Пазарджик, област Пазарджиккмета на община Пазарджик, област Пазарджик2018
O - 000999концесия за услуга30.10.2029кмета на община Айтос, област Бургаскмета на община Айтос, област Бургас20172018
O - 001000концесия за услуга06.11.2039кмета на община Луковит, област Ловечкмета на община Луковит, област Ловеч 
O - 001001концесия за услуга14.10.2029кмета на община Якимово, област Монтанакмета на община Якимово, област Монтана 
O - 001002концесия за услуга12.09.2029кмета на община Димитровград, област Хасковокмета на община Димитровград, област Хасково2018
O - 001003концесия за услуга11.11.2044кмета на община Асеновград, област Пловдивкмета на община Асеновград, област Пловдив2018
O - 001004концесия за услуга24.11.2039кмета на община Луковит, област Ловечкмета на община Луковит, област Ловеч 
O - 001005концесия за услуга11.01.2050кмета на община Червен бряг, област Плевенкмета на община Червен бряг, област Плевен2017, 2018
O - 001006концесия за услуга25.07.2044кмета на община Белово, област Пазарджиккмета на община Белово, област Пазарджик 
O - 001008концесия за услуга25.11.2039кмета на община Хасково, област Хасковокмета на община Хасково, област Хасково 
O - 001009концесия за услуга26.11.2039кмета на община Хасково, област Хасковокмета на община Хасково, област Хасково 
O - 001010концесия за услуга09.12.2044кмета на община Асеновград, област Пловдивкмета на община Асеновград, област Пловдив2018
O - 001011концесия за услуга13.02.2040кмета на община Вълчи дол, област Варнакмета на община Вълчи дол, област Варна2017, 2018
O - 001012концесия за услуга01.10.2039кмета на община Хасково, област Хасковокмета на община Хасково, област Хасково 
O - 001013концесия за услуга01.10.2039кмета на община Хасково, област Хасковокмета на община Хасково, област Хасково 
O - 001014концесия за услуга11.11.2044кмета на община Хитрино, област Шуменкмета на община Хитрино, област Шумен 
O - 001016концесия за услуга30.01.2030кмета на община Айтос, област Бургаскмета на община Айтос, област Бургас20172018
O - 001017концесия за услуга25.03.2040кмета на община Вълчи дол, област Варнакмета на община Вълчи дол, област Варна2017, 2018
O - 001019концесия за услуга12.04.2040кмета на община Вълчи дол, област Варнакмета на община Вълчи дол, област Варна2017, 2018
O - 001022концесия за услуга16.04.2040кмета на община Вълчи дол, област Варнакмета на община Вълчи дол, област Варна2017, 2018
O - 001023концесия за услуга01.08.2039кмета на община Венец, област Шуменкмета на община Венец, област Шумен 
O - 001024концесия за услуга20.03.2034кмета на община Разград, област Разградкмета на община Разград, област Разград2018
O - 001025концесия за услуга10.03.2030кмета на община Главиница, област Силистракмета на община Главиница, област Силистра 
O - 001026концесия за услуга05.11.2033кмета на община Търговище, област Търговищекмета на община Търговище, област Търговище 
O - 001027концесия за услуга16.05.2034кмета на община Търговище, област Търговищекмета на община Търговище, област Търговище2018
O - 001028концесия за услуга22.05.2034кмета на община Търговище, област Търговищекмета на община Търговище, област Търговище2018
O - 001030концесия за услуга30.06.2034кмета на община Търговище, област Търговищекмета на община Търговище, област Търговище2018
O - 001031концесия за услуга29.09.2034кмета на община Търговище, област Търговищекмета на община Търговище, област Търговище2018
O - 001032концесия за услуга25.09.2034кмета на община Търговище, област Търговищекмета на община Търговище, област Търговище 
O - 001033концесия за услуга17.03.2040кмета на община Златарица, област Велико Търновокмета на община Златарица, област Велико Търново2017, 2018
O - 001034концесия за услуга29.07.2034кмета на община Търговище, област Търговищекмета на община Търговище, област Търговище2018
O - 001035концесия за услуга21.05.2035кмета на община Минерални бани, област Хасковокмета на община Минерални бани, област Хасково2018
O - 001036концесия за услуга27.04.2040кмета на община Минерални бани, област Хасковокмета на община Минерални бани, област Хасково2018
O - 001037концесия за услуга21.04.2040кмета на община Минерални бани, област Хасковокмета на община Минерални бани, област Хасково2018
O - 001038концесия за услуга09.03.2040кмета на община Минерални бани, област Хасковокмета на община Минерални бани, област Хасково2018
O - 001039концесия за услуга09.03.2040кмета на община Минерални бани, област Хасковокмета на община Минерални бани, област Хасково2018
O - 001040концесия за услуга25.05.2030кмета на община Самуил, област Разградкмета на община Самуил, област Разград 
O - 001041концесия за услуга25.05.2030кмета на община Самуил, област Разградкмета на община Самуил, област Разград 
O - 001042концесия за услуга13.03.2040кмета на община Венец, област Шуменкмета на община Венец, област Шумен 
O - 001043концесия за услуга29.07.2050кмета на община Червен бряг, област Плевенкмета на община Червен бряг, област Плевен2017, 2018
O - 001044концесия за услуга27.02.2034кмета на община Търговище, област Търговищекмета на община Търговище, област Търговище2018
O - 001045концесия за услуга26.09.2029кмета на община Айтос, област Бургаскмета на община Айтос, област Бургас2017, 2018
O - 001046концесия за услуга10.06.2035кмета на община Севлиево, област Габровокмета на община Севлиево, област Габрово 
O - 001047концесия за услуга01.07.2035кмета на община Севлиево, област Габровокмета на община Севлиево, област Габрово 
O - 001048концесия за услуга02.02.2045кмета на община Златица, област Софиякмета на община Златица, област София 
O - 001049концесия за услуга24.02.2040кмета на община Хасково, област Хасковокмета на община Хасково, област Хасково 
O - 001050концесия за услуга17.11.2044кмета на община Асеновград, област Пловдивкмета на община Асеновград, област Пловдив2018
O - 001051концесия за услуга30.01.2030кмета на община Златица, област Софиякмета на община Златица, област София 
O - 001052концесия за добив19.03.2050кмета на община Асеновград, област Пловдивкмета на община Асеновград, област Пловдив2018
O - 001053концесия за услуга06.03.2030кмета на община Златица, област Софиякмета на община Златица, област София 
O - 001055концесия за услуга18.02.2040кмета на община Опан, област Стара Загоракмета на община Опан, област Стара Загора 
O - 001056концесия за услуга19.02.2040кмета на община Средец, област Бургаскмета на община Средец, област Бургас 
O - 001057концесия за услуга27.08.2035кмета на община Търговище, област Търговищекмета на община Търговище, област Търговище2018
O - 001058концесия за услуга23.08.2035кмета на община Пазарджик, област Пазарджиккмета на община Пазарджик, област Пазарджик2018
O - 001059концесия за услуга29.09.2035кмета на община Пазарджик, област Пазарджиккмета на община Пазарджик, област Пазарджик 
O - 001060концесия за услуга16.03.2050кмета на община Сандански, област Благоевградкмета на община Сандански, област Благоевград 
O - 001061концесия за услуга11.03.2040кмета на община Гълъбово, област Стара Загоракмета на община Гълъбово, област Стара Загора 
O - 001062концесия за услуга13.03.2040кмета на община Гълъбово, област Стара Загоракмета на община Гълъбово, област Стара Загора 
O - 001065концесия за услуга24.04.2030кмета на община Айтос, област Бургаскмета на община Айтос, област Бургас2017, 2018
O - 001067концесия за услуга01.11.2040кмета на община Вълчи дол, област Варнакмета на община Вълчи дол, област Варна2017,2018
O - 001068концесия за услуга02.06.2030кмета на община Димитровград, област Хасковокмета на община Димитровград, област Хасково2018
O - 001069концесия за услуга02.06.2030кмета на община Димитровград, област Хасковокмета на община Димитровград, област Хасково2018
O - 001070концесия за услуга27.03.2030кмета на община Чирпан, област Стара Загоракмета на община Чирпан, област Стара Загора 
O - 001071концесия за услуга27.03.2030кмета на община Чирпан, област Стара Загоракмета на община Чирпан, област Стара Загора 
O - 001073концесия за услуга05.11.2045кмета на община Асеновград, област Пловдивкмета на община Асеновград, област Пловдив2018
O - 001075концесия за услуга12.11.2030кмета на община Айтос, област Бургаскмета на община Айтос, област Бургас20172018
O - 001076концесия за услуга16.11.2040кмета на община Съединение, област Пловдивкмета на община Съединение, област Пловдив 
O - 001077концесия за услуга26.02.2040кмета на община Средец, област Бургаскмета на община Средец, област Бургас 
O - 001078концесия за услуга26.10.2040кмета на община Ветрино, област Варнакмета на община Ветрино, област Варна 
O - 001079концесия за услуга12.03.2040кмета на община Средец, област Бургаскмета на община Средец, област Бургас 
O - 001080концесия за услуга02.12.2035кмета на община Добрич, област Добричкмета на община Добрич, област Добрич2018
O - 001081концесия за услуга12.03.2040кмета на община Средец, област Бургаскмета на община Средец, област Бургас 
O - 001082концесия за услуга10.03.2040кмета на община Средец, област Бургаскмета на община Средец, област Бургас 
O - 001083концесия за строителство22.10.2045кмета на община Гоце Делчев, област Благоевградкмета на община Гоце Делчев, област Благоевград 
O - 001084концесия за услуга17.03.2040кмета на община Средец, област Бургаскмета на община Средец, област Бургас 
O - 001085концесия за услуга13.03.2040кмета на община Средец, област Бургаскмета на община Средец, област Бургас 
O - 001086концесия за строителство22.10.2045кмета на община Гоце Делчев, област Благоевградкмета на община Гоце Делчев, област Благоевград 
O - 001087концесия за услуга16.03.2040кмета на община Средец, област Бургаскмета на община Средец, област Бургас 
O - 001089концесия за услуга10.06.2030кмета на община Харманли, област Хасковокмета на община Харманли, област Хасково2017, 2018
O - 001090концесия за услуга07.01.2036кмета на община Попово, област Търговищекмета на община Попово, област Търговище2018
O - 001091концесия за услуга24.08.2040кмета на община Средец, област Бургаскмета на община Средец, област Бургас 
O - 001092концесия за услуга01.02.2051кмета на община Костенец, област Софиякмета на община Костенец, област София 
O - 001093концесия за услуга01.02.2051кмета на община Костенец, област Софиякмета на община Костенец, област София 
O - 001094концесия за услуга29.01.2040кмета на община Раднево, област Стара Загоракмета на община Раднево, област Стара Загора 
O - 001095концесия за услуга29.01.2040кмета на община Раднево, област Стара Загоракмета на община Раднево, област Стара Загора 
O - 001096концесия за услуга04.01.2041кмета на община Полски Тръмбеш, област Велико Търновокмета на община Полски Тръмбеш, област Велико Търново 
O - 001097концесия за услуга15.09.2040кмета на община Раднево, област Стара Загоракмета на община Раднево, област Стара Загора 
O - 001098концесия за услуга19.02.2051кмета на община Червен бряг, област Плевенкмета на община Червен бряг, област Плевен2017, 2018
O - 001099концесия за услуга13.07.2035кмета на община Брезник, област Перниккмета на община Брезник, област Перник 
O - 001100концесия за услуга02.10.2035кмета на община Брезник, област Перниккмета на община Брезник, област Перник 
O - 001102концесия за услуга27.02.2041кмета на община Вълчи дол, област Варнакмета на община Вълчи дол, област Варна2017, 2018
O - 001103концесия за услуга08.02.2041кмета на община Полски Тръмбеш, област Велико Търновокмета на община Полски Тръмбеш, област Велико Търново 
O - 001104концесия за услуга15.02.2051кмета на община Петрич, област Благоевградкмета на община Петрич, област Благоевград 
O - 001105концесия за услуга18.03.2051кмета на община Раковски, област Пловдивкмета на община Раковски, област Пловдив 
O - 001106концесия за услуга20.06.2051кмета на община Костенец, област Софиякмета на община Костенец, област София 
O - 001107концесия за услуга23.03.2031кмета на община Свиленград, област Хасковокмета на община Свиленград, област Хасково2018
O - 001108концесия за услуга15.04.2037кмета на община Разград, област Разградкмета на община Разград, област Разград2018
O - 001109концесия за строителство07.03.2051кмета на община Сапарева баня, област Кюстендилкмета на община Сапарева баня, област Кюстендил 
O - 001110концесия за услуга23.03.2031кмета на община Провадия, област Варнакмета на община Провадия, област Варна 
O - 001111концесия за услуга25.01.2031кмета на община Провадия, област Варнакмета на община Провадия, област Варна 
O - 001112концесия за услуга25.01.2031кмета на община Провадия, област Варнакмета на община Провадия, област Варна 
O - 001113концесия за услуга19.04.2041кмета на община Минерални бани, област Хасковокмета на община Минерални бани, област Хасково2018
O - 001114концесия за услуга17.05.2041кмета на община Гълъбово, област Стара Загоракмета на община Гълъбово, област Стара Загора 
O - 001115концесия за услуга01.06.2051кмета на община Костенец, област Софиякмета на община Костенец, област София 
O - 001116концесия за услуга15.03.2051кмета на община Пловдив, област Пловдивкмета на община Пловдив, област Пловдив2018
O - 001117концесия за услуга30.07.2036кмета на община Димово, област Видинкмета на община Димово, област Видин 
O - 001118концесия за услуга03.05.2051кмета на община Минерални бани, област Хасковокмета на община Минерални бани, област Хасково2018
O - 001119концесия за услуга19.07.2041кмета на община Опан, област Стара Загоракмета на община Опан, област Стара Загора2017, 2018
O - 001120концесия за услуга18.07.2031кмета на община Враца, област Врацакмета на община Враца, област Враца 
O - 001121концесия за услуга17.08.2036кмета на община Севлиево, област Габровокмета на община Севлиево, област Габрово 
O - 001122концесия за услуга29.07.2036кмета на община Поморие, област Бургаскмета на община Поморие, област Бургас 
O - 001123концесия за услуга30.08.2051кмета на община Панагюрище, област Пазарджиккмета на община Панагюрище, област Пазарджик 
O - 001124концесия за услуга27.04.2036кмета на община Севлиево, област Габровокмета на община Севлиево, област Габрово 
O - 001125концесия за услуга25.01.2036кмета на община Севлиево, област Габровокмета на община Севлиево, област Габрово 
O - 001127концесия за услуга01.10.2026кмета на община Брезник, област Перниккмета на община Брезник, област Перник 
O - 001128концесия за услуга26.10.2046кмета на община Свиленград, област Хасковокмета на община Свиленград, област Хасково2018
O - 001129концесия за услуга08.08.2031кмета на община Димитровград, област Хасковокмета на община Димитровград, област Хасково2018
O - 001130концесия за услуга08.08.2031кмета на община Димитровград, област Хасковокмета на община Димитровград, област Хасково2018
O - 001131концесия за услуга27.12.2035кмета на община Пазарджик, област Пазарджиккмета на община Пазарджик, област Пазарджик2018
O - 001132концесия за услуга06.08.2036кмета на община Пазарджик, област Пазарджиккмета на община Пазарджик, област Пазарджик2018
O - 001134концесия за услуга07.12.2036кмета на община Свиленград, област Хасковокмета на община Свиленград, област Хасково2018
O - 001135концесия за строителство15.12.2051кмета на община Разград, област Разградкмета на община Разград, област Разград2018
O - 001136концесия за услуга17.10.2041кмета на община Минерални бани, област Хасковокмета на община Минерални бани, област Хасково2018
O - 001137концесия за услуга27.02.2042кмета на община Долни чифлик, област Варнакмета на община Долни чифлик, област Варна 
O - 001138концесия за услуга30.01.2042кмета на община Тополовград, област Хасковокмета на община Тополовград, област Хасково 
O - 001139концесия за услуга13.02.2042кмета на община Тополовград, област Хасковокмета на община Тополовград, област Хасково 
O - 001140концесия за услуга13.02.2047кмета на община Аксаково, област Варнакмета на община Аксаково, област Варна 
O - 001141концесия за услуга24.01.2047кмета на община Аксаково, област Варнакмета на община Аксаково, област Варна 
O - 001142концесия за услуга14.02.2032кмета на община Айтос, област Бургаскмета на община Айтос, област Бургас2017, 2018
O - 001144концесия за услуга20.02.2042кмета на община Павликени, област Велико Търновокмета на община Павликени, област Велико Търново2018
O - 001145концесия за услуга21.02.2042кмета на община Павликени, област Велико Търновокмета на община Павликени, област Велико Търново2018
O - 001146концесия за услуга15.02.2042кмета на община Тополовград, област Хасковокмета на община Тополовград, област Хасково 
O - 001147концесия за услуга15.02.2042кмета на община Тополовград, област Хасковокмета на община Тополовград, област Хасково 
O - 001148концесия за услуга02.03.2042кмета на община Павликени, област Велико Търновокмета на община Павликени, област Велико Търново 
O - 001149концесия за услуга04.04.2042кмета на община Хитрино, област Шуменкмета на община Хитрино, област Шумен 
O - 001150концесия за услуга19.02.2050кмета на община Горна Малина, област Софиякмета на община Горна Малина, област София 
O - 001151концесия за строителство13.04.2052кмета на община Разлог, област Благоевградкмета на община Разлог, област Благоевград 
O - 001152концесия за услуга15.06.2047кмета на община Аксаково, област Варнакмета на община Аксаково, област Варна 
O - 001153концесия за добив19.05.2052кмета на община Първомай, област Пловдивкмета на община Първомай, област Пловдив2018
O - 001154концесия за услуга19.05.2037кмета на община Провадия, област Варнакмета на община Провадия, област Варна 
O - 001155концесия за услуга28.03.2032кмета на община Правец, област Софиякмета на община Правец, област София2018
O - 001156концесия за услуга20.06.2032кмета на община Димитровград, област Хасковокмета на община Димитровград, област Хасково2018
O - 001157концесия за услуга05.08.2031кмета на община Правец, област Софиякмета на община Правец, област София2018
O - 001158концесия за услуга26.09.2052кмета на община Пазарджик, област Пазарджиккмета на община Пазарджик, област Пазарджик2018
O - 001159концесия за услуга05.10.2042кмета на община Симеоновград, област Хасковокмета на община Симеоновград, област Хасково2018
O - 001160концесия за услуга05.10.2052кмета на община Костенец, област Софиякмета на община Костенец, област София 
O - 001161концесия за услуга02.10.2037кмета на община Сливница, област Софиякмета на община Сливница, област София 
O - 001162концесия за услуга01.12.2042кмета на община Павликени, област Велико Търновокмета на община Павликени, област Велико Търново2018
O - 001163концесия за услуга19.10.2032кмета на община Брезник, област Перниккмета на община Брезник, област Перник 
O - 001164концесия за услуга24.11.2037кмета на община Поморие, област Бургаскмета на община Поморие, област Бургас 
O - 001165концесия за услуга27.11.2042кмета на община Елхово, област Ямболкмета на община Елхово, област Ямбол2017, 2018
O - 001166концесия за услуга28.12.2032кмета на община Елхово, област Ямболкмета на община Елхово, област Ямбол2017, 2018
O - 001167концесия за услуга03.01.2033кмета на община Елхово, област Ямболкмета на община Елхово, област Ямбол2018
O - 001168концесия за услуга02.01.2038кмета на община Свиленград, област Хасковокмета на община Свиленград, област Хасково2018
O - 001169концесия за услуга12.12.2042кмета на община Опан, област Стара Загоракмета на община Опан, област Стара Загора2017, 2018
O - 001170концесия за услуга12.12.2042кмета на община Опан, област Стара Загоракмета на община Опан, област Стара Загора2017, 2018
O - 001171концесия за услуга05.02.2053кмета на община Пещера, област Пазарджиккмета на община Пещера, област Пазарджик2018
O - 001172концесия за услуга28.12.2047кмета на община Аврен, област Варнакмета на община Аврен, област Варна2018
O - 001173концесия за услуга29.12.2047кмета на община Аврен, област Варнакмета на община Аврен, област Варна2018
O - 001174концесия за услуга10.01.2033кмета на община Елхово, област Ямболкмета на община Елхово, област Ямбол2018
O - 001175концесия за услуга01.04.2053кмета на община Русе, област Русекмета на община Русе, област Русе2018
O - 001176концесия за услуга22.01.2053кмета на община Кюстендил, област Кюстендилкмета на община Кюстендил, област Кюстендил 
O - 001177концесия за услуга07.03.2043кмета на община Симеоновград, област Хасковокмета на община Симеоновград, област Хасково2018
O - 001178концесия за услуга06.02.2028кмета на община Грамада, област Видинкмета на община Грамада, област Видин 
O - 001179концесия за услуга15.02.2043кмета на община Елхово, област Ямболкмета на община Елхово, област Ямбол2018
O - 001181концесия за услуга15.05.2048кмета на община Пазарджик, област Пазарджиккмета на община Пазарджик, област Пазарджик2018
O - 001182концесия за услуга14.03.2043кмета на община Сливен, област Сливенкмета на община Сливен, област Сливен2019
O - 001183концесия за услуга15.03.2033кмета на община Брусарци, област Монтанакмета на община Брусарци, област Монтана2018
O - 001184концесия за услуга20.03.2043кмета на община Хасково, област Хасковокмета на община Хасково, област Хасково 
O - 001185концесия за услуга29.03.2053кмета на община Перущица, област Пловдивкмета на община Перущица, област Пловдив 
O - 001186концесия за услуга12.04.2033кмета на община Елхово, област Ямболкмета на община Елхово, област Ямбол2018
O - 001187концесия за строителство12.04.2048кмета на община Бургас, област Бургаскмета на община Бургас, област Бургас 
O - 001188концесия за услуга11.05.2043кмета на община Елин Пелин, област Софиякмета на община Елин Пелин, област София 
O - 001189концесия за услуга21.05.2053кмета на община Минерални бани, област Хасковокмета на община Минерални бани, област Хасково2018
O - 001190концесия за услуга21.05.2033кмета на община Минерални бани, област Хасковокмета на община Минерални бани, област Хасково2018
O - 001191концесия за услуга19.02.2038кмета на община Севлиево, област Габровокмета на община Севлиево, област Габрово 
O - 001192концесия за услуга26.03.2043кмета на община Бяла Слатина, област Врацакмета на община Бяла Слатина, област Враца 
O - 001193концесия за услуга30.06.2042кмета на община Бяла Слатина, област Врацакмета на община Бяла Слатина, област Враца 
O - 001194концесия за услуга30.06.2042кмета на община Бяла Слатина, област Врацакмета на община Бяла Слатина, област Враца 
O - 001195концесия за услуга26.03.2043кмета на община Бяла Слатина, област Врацакмета на община Бяла Слатина, област Враца 
O - 001196концесия за услуга31.10.2029кмета на община Якимово, област Монтанакмета на община Якимово, област Монтана 
O - 001197концесия за услуга11.07.2031кмета на община Якимово, област Монтанакмета на община Якимово, област Монтана 
O - 001198концесия за услуга15.07.2031кмета на община Якимово, област Монтанакмета на община Якимово, област Монтана 
O - 001199концесия за услуга03.04.2033кмета на община Якимово, област Монтанакмета на община Якимово, област Монтана 
O - 001200концесия за услуга22.06.2043кмета на община Средец, област Бургаскмета на община Средец, област Бургас 
O - 001201концесия за услуга02.07.2043кмета на община Средец, област Бургаскмета на община Средец, област Бургас 
O - 001202концесия за услуга04.07.2043кмета на община Средец, област Бургаскмета на община Средец, област Бургас 
O - 001203концесия за услуга02.07.2048кмета на община Смядово, област Шуменкмета на община Смядово, област Шумен2018
O - 001204концесия за услуга04.07.2043кмета на община Средец, област Бургаскмета на община Средец, област Бургас 
O - 001205концесия за услуга18.07.2043кмета на община Средец, област Бургаскмета на община Средец, област Бургас 
O - 001206концесия за услуга01.10.2043кмета на община Камено, област Бургаскмета на община Камено, област Бургас 
O - 001207концесия за услуга01.10.2043кмета на община Камено, област Бургаскмета на община Камено, област Бургас 
O - 001208концесия за услуга25.09.2043кмета на община Стара Загора, област Стара Загоракмета на община Стара Загора, област Стара Загора 
O - 001209концесия за услуга27.08.2043кмета на община Стара Загора, област Стара Загоракмета на община Стара Загора, област Стара Загора 
версия 1.24.2.1846