Информация за процедура № 121-50/09.01.2020

Име на концесия КОНЦЕСИЯ НА ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО: ПЛУВЕН БАСЕЙН, НАХОДЯЩ СЕ В СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ЗАЕДНО С ПЛУВЕН БАСЕЙН В ПМГ „АКАДЕМИК ИВАН ГЮЗЕЛЕВ“
Вид на концесия Общинска
Предмет на концесията Концесия за строителство
Концедент община Габрово
Обявления
Документ Дата Статус №/дата на публикуване в ДВ Действия
Откриване на процедура 09.01.2020 г. Изпратено към ДВ 1/09.01.2020
Документи по партида
Тип Описание Дата на публикуване Свали
Всички останали решения на концедента по процедурата решение за прекратяване 1.7.2020 г. Свали
Писмен отчет за процедурата по образец 1.7.2020 г. Свали
Друг Решение на общински съвет - Габрово за одобряване на решение за откриване на процедура 9.1.2020 г. Свали
Решение за откриване на процедура Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер 9.1.2020 г. Свали
Обявление за откриване на процедура обявление 9.1.2020 г. Свали
Документацията за концесията приложение към документацията - образци 9.1.2020 г. Свали
Документацията за концесията проект на концесионен договор 9.1.2020 г. Свали
Документацията за концесията документация 9.1.2020 г. Свали
Обосновката на концесията обосновка 9.1.2020 г. Свали
Снимки, карти, чертежи и т.н приложение към документация на концесията - документи по т. 2, раздел I 9.1.2020 г. Свали
версия 1.24.2.1846