Информация за партида на концесия № D-000549

Име на концесия Концесия за услуга за "Пристанищен терминал Росенец", част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас
Вид на концесия Държавна
Предмет на концесията Концесия за услуги
Концедент Министър на транспорта и съобщенията
Документи по партида
Тип Описание Дата на публикуване Свали
Протокол за предаване на обекта на концесията след прекратяване на концесионния договор Протокол за предаване на обекта на концесията след прекратяване на концесионния договор 09.10.2023 г. Свали
Информация за изпълнение на концесионния договор Информация за изпълнение на концесионния договор за 2022 г. 28.09.2023 г. Свали
Друг документ Писмо рег. № 40-08-24/14.08.2023 г. на МТС относно уведомяване за прекратяването на Договора за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал „Росенец“, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас (Концесионния договор) на основание § 2, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, и за последиците от прекратяването 30.08.2023 г. Свали
Друг документ Решение № 549 на Министерския съвет от 11 август 2023 г. за уведомяване на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за прекратяването на договора за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал „Росенец“ – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас, (концесионния договор) на основание § 2, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна и за последиците от прекратяването. 30.08.2023 г. Свали
Акт за прекратяване на концесионния договор Закон за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна 30.08.2023 г. Свали
Друг документ Решение № 738 на Министерския съвет от 6 октомври 2022 г. за дерогация от чл. 5к, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, по отношение на Договора за предоставяне на концесия на пристанищен терминал Росенец, част от пристанище за обществен транспорт Бургас, и продължаване на неговото изпълнение. 09.03.2023 г. Свали
Информация за изпълнение на концесионния договор Информация за изпълнение на концесионния договор за 2021 г. 30.09.2022 г. Свали
Друг документ Информация, съгласно изискванията на Закона за концесиите 04.02.2022 г. Свали
версия 1.24.2.1846