Информация за процедура № 121-193/17.10.2022

Име на концесия Концесия за строителство върху обект — публична общинска собственост Поземлен имот 67009.23.3, област Пазарджик, община Септември, с. Славовица, м. ДУНАВА, вид собств. Общинска публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Язовир, площ 30708 кв. м, стар номер 000040
Вид на концесия Общинска
Предмет на концесията Концесия за строителство
Концедент Кмет на община Септември
Обявления
Документ Дата на публикуване в НКР Статус №/дата на публикуване в ДВ
Национално обявление 17.10.2022 г. Изпратено към ДВ 1/17.10.2022 Отвори Националното обявление
Документи по партида
Тип Описание Дата на публикуване Свали
Писмен отчет за процедурата по образец 10.02.2023 г. Свали
Решение за определяне на концесионер 12.12.2022 г. Свали
Решение за откриване на процедура 17.10.2022 г. Свали
Документация за концесията 17.10.2022 г. Свали
Обосновка на концесията 17.10.2022 г. Свали
версия 1.24.2.1846