Информация за партида на концесия № O-001185

Име на концесия Концесия за услуга на язовир, ведно с включените принадлежности: водостопански съоръжения и обслужваща постройка, област Пловдив, община Перущица, населено място Перущица
Вид на концесия Общинска
Предмет на концесията Концесия за услуги
Концедент Кмет на община Перущица
Документи по партида
Тип Описание Дата на публикуване Свали
Информация за изпълнение на концесионния договор 2022 г. 28.09.2023 г. Свали
Информация за изпълнение на концесионния договор 2021г. 05.05.2023 г. Свали
версия 1.24.2.1846