Информация за партида на концесия № D-000610

Име на концесия Концесия за добив от НАХОДИЩЕ "ХАН КРУМ" - УЧАСТЪЦИ "АДА ТЕПЕ", "КЪПЕЛ", "КЪКЛИЦА", "СКАЛАК", "ЗОНА СИНАП" И "СЪРНАК", област Кърджали, община Крумовград, населено място Гулия
Вид на концесия Държавна
Предмет на концесията Концесия за добив на подземни богатства
Концедент Министерски съвет
Документи по партида
Тип Описание Дата на публикуване Свали
Информация за изпълнение на концесионния договор за 2021 г. 23.11.2022 г. Свали
Информация за изпълнение на концесионния договор 15.11.2022 г. Свали
Информация за изпълнение на концесионния договор Изпълнение за 2020 г. 15.11.2022 г. Свали
версия 1.24.2.1846