Информация за партида на концесия № D-000034

Име на концесия Концесия за добив от находище "Челопеч", област София, община Челопеч, населено място Челопеч
Вид на концесия Държавна
Предмет на концесията Концесия за добив на подземни богатства
Концедент Министерски съвет
Документи по партида
Тип Описание Дата на публикуване Свали
Информация за изпълнение на концесионния договор за 2021 г. 23.11.2022 г. Свали
Информация за изпълнение на концесионния договор за 2020 г. 23.11.2022 г. Свали
версия 1.24.2.1846