Информация за процедура № 121-1/02.07.2018

Име на концесия Строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на община Русе.
Вид на концесия Общинска
Предмет на концесията Концесия за строителство
Концедент Кмет на община Русе
Обявления
Документ Дата на публикуване в НКР Статус №/дата на публикуване в ДВ
Национално обявление 02.07.2018 г. Изпратено към ДВ / Отвори Националното обявление
Документи по партида
Тип Описание Дата на публикуване Свали
Решение за откриване на процедура 02.07.2018 г. Свали
Документация за концесията 02.07.2018 г. Свали
Обосновка на концесията 02.07.2018 г. Свали
версия 1.24.2.1846