Информация за процедура № 121-1/02.07.2018

Име на концесия Строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на община Русе.
Вид на концесия Общинска
Предмет на концесията Концесия за строителство
Концедент община Русе
Обявления
Документ Дата Статус №/дата на публикуване в ДВ Действия
Откриване на процедура 02.07.2018 г. Изпратено към ДВ /
Документи по партида
Тип Описание Дата на публикуване Свали
Решение за откриване на процедура 2.7.2018 г. Свали
Документацията за концесията 2.7.2018 г. Свали
Обосновката на концесията 2.7.2018 г. Свали
версия 1.24.2.1846