Информация за процедура № 111-2/05.07.2018

Вид на концесията Държавна
Концедент Министър на транспорта и съобщенията
Наименование на концесията възлагане на концесия за строителство на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“ – публична държавна собственост
Предмет на концесията Концесия за строителство
Вид на процедурата за определяне на концесионер Открита процедура
Кратко описание Обект на концесията е гражданско летище за обществено ползване София с концесионна територия 5128 460 м2, подробно описан в документацията за концесията и включващ: 1. поземлени имоти и сгради — публична държавна собственост; 2. съоръжения и прилежаща инфраструктура; 3. имоти и вещи — публична държавна собственост, представляващи сгради, съоръжения и системи на визуалните аеронавигационни средства (светотехническо осигуряване), намиращи се на територията на летище София; 4. сградите, съоръженията и оборудването, които ще бъдат изградени и/или монтирани от концесионера на негов риск и с негови средства при условия и по ред, определени в концесионния договор. С допълнително споразумение към концесионния договор като част от обекта на концесия могат да бъдат включени и други имоти при определени условия съгласно документацията за концесията.
Документи по партида
Тип Описание Дата на публикуване Свали
Писмен отчет за процедурата по образец 15.03.2021 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 03.04.2019 г. Свали
Документация за концесията Приложение към проекта на концесионен договор, част от Документацията за концесията, изменена с Решение за поправка № РК-3 от 25 март 2019 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 29.03.2019 г. Свали
Документация за концесията Приложение към проекта на концесионен договор, част от Документацията за концесията, изменена с Решение за поправка № РК-3 от 25 март 2019 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 29.03.2019 г. Свали
Документация за концесията Приложение към проекта на концесионен договор, част от Документацията за концесията, изменена с Решение за поправка № РК-3 от 25 март 2019 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 29.03.2019 г. Свали
Документация за концесията Проект на концесионен договор, част от Документацията за концесията, изменена с Решение за поправка № РК-3 от 25 март 2019 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 29.03.2019 г. Свали
Документация за концесията Документация за концесията, изменена с Решение за поправка № РК-3 от 25 март 2019 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 29.03.2019 г. Свали
Документация за концесията Приложение към проекта на концесионен договор, част от Документацията за концесията, изменена с Решение за поправка № РК-3 от 25 март 2019 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 29.03.2019 г. Свали
Решение за поправка 29.03.2019 г. Свали
Обявление за поправка 29.03.2019 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 28.03.2019 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 26.03.2019 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 25.03.2019 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 20.03.2019 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 15.03.2019 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 11.03.2019 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 07.03.2019 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 06.03.2019 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 05.03.2019 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 01.03.2019 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 26.02.2019 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 21.02.2019 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 15.02.2019 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 11.02.2019 г. Свали
Документация за концесията 06.02.2019 г. Свали
Решение за поправка 06.02.2019 г. Свали
Обявление за поправка 06.02.2019 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 28.01.2019 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 25.01.2019 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 24.01.2019 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 22.01.2019 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 21.01.2019 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 18.01.2019 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 17.01.2019 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 16.01.2019 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 14.01.2019 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 11.01.2019 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 09.01.2019 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 02.01.2019 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 31.12.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 28.12.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 27.12.2018 г. Свали
Документация за концесията Приложение към проекта на концесионен договор, част от Документацията за концесията, изменена с Решение за поправка № РК-6 от 20 декември 2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 26.12.2018 г. Свали
Документация за концесията Приложение към проекта на концесионен договор, част от Документацията за концесията, изменена с Решение за поправка № РК-6 от 20 декември 2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 26.12.2018 г. Свали
Документация за концесията Проект на концесионен договор, част от Документацията за концесията, изменена с Решение за поправка № РК-6 от 20 декември 2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 26.12.2018 г. Свали
Документация за концесията Документация за концесията, изменена с Решение за поправка № РК-6 от 20 декември 2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 26.12.2018 г. Свали
Документация за концесията Приложение към проекта на концесионен договор, част от Документацията за концесията, изменена с Решение за поправка № РК-6 от 20 декември 2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 26.12.2018 г. Свали
Документация за концесията Приложение към проекта на концесионен договор, част от Документацията за концесията, изменена с Решение за поправка № РК-6 от 20 декември 2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 26.12.2018 г. Свали
Документация за концесията Приложение към проекта на концесионен договор, част от Документацията за концесията, изменена с Решение за поправка № РК-6 от 20 декември 2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 26.12.2018 г. Свали
Документация за концесията Приложение към проекта на концесионен договор, част от Документацията за концесията, изменена с Решение за поправка № РК-6 от 20 декември 2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 26.12.2018 г. Свали
Документация за концесията Приложение към проекта на концесионен договор, част от Документацията за концесията, изменена с Решение за поправка № РК-6 от 20 декември 2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 26.12.2018 г. Свали
Документация за концесията Приложение към проекта на концесионен договор, част от Документацията за концесията, изменена с Решение за поправка № РК-6 от 20 декември 2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 26.12.2018 г. Свали
Решение за поправка 26.12.2018 г. Свали
Обявление за поправка 26.12.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 21.12.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 20.12.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 19.12.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 18.12.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 13.12.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 12.12.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 10.12.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 07.12.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 05.12.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 04.12.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 30.11.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 27.11.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 26.11.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 23.11.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 22.11.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 21.11.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 19.11.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 16.11.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 15.11.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 14.11.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 13.11.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 12.11.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 12.11.2018 г. Свали
Документация за концесията 09.11.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 09.11.2018 г. Свали
Решение за поправка 09.11.2018 г. Свали
Обявление за поправка 09.11.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 08.11.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 08.11.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 07.11.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 06.11.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 06.11.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 05.11.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 02.11.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 01.11.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 01.11.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 01.11.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 31.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 31.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 30.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 30.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 29.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 26.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 26.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 26.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 25.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 24.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 23.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 22.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 19.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 18.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 18.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 17.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 17.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 16.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 16.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 15.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 12.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 12.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 11.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 11.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 11.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 10.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 10.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 10.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 09.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 09.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 09.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 08.10.2018 г. Свали
Документация за концесията Документация за концесията, изменена с Решение за поправка № РК-3 от 03 октомври 2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 06.10.2018 г. Свали
Документация за концесията Проект на концесионен договор, част от Документацията за концесията, изменена с Решение за поправка № РК-3 от 03 октомври 2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 06.10.2018 г. Свали
Документация за концесията Приложение към проекта на концесионен договор, част от Документацията за концесията, изменена с Решение за поправка № РК-3 от 03 октомври 2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 06.10.2018 г. Свали
Документация за концесията Приложение към проекта на концесионен договор, част от Документацията за концесията, изменена с Решение за поправка № РК-3 от 03 октомври 2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 06.10.2018 г. Свали
Документация за концесията Приложение към проекта на концесионен договор, част от Документацията за концесията, изменена с Решение за поправка № РК-3 от 03 октомври 2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 06.10.2018 г. Свали
Документация за концесията Приложение към проекта на концесионен договор, част от Документацията за концесията, изменена с Решение за поправка № РК-3 от 03 октомври 2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 06.10.2018 г. Свали
Документация за концесията Приложение към проекта на концесионен договор, част от Документацията за концесията, изменена с Решение за поправка № РК-3 от 03 октомври 2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 06.10.2018 г. Свали
Документация за концесията Приложение към проекта на концесионен договор, част от Документацията за концесията, изменена с Решение за поправка № РК-3 от 03 октомври 2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 06.10.2018 г. Свали
Документация за концесията Приложение към проекта на концесионен договор, част от Документацията за концесията, изменена с Решение за поправка № РК-3 от 03 октомври 2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 06.10.2018 г. Свали
Документация за концесията Приложение към проекта на концесионен договор, част от Документацията за концесията, изменена с Решение за поправка № РК-3 от 03 октомври 2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 06.10.2018 г. Свали
Документация за концесията Приложение към проекта на концесионен договор, част от Документацията за концесията, изменена с Решение за поправка № РК-3 от 03 октомври 2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 06.10.2018 г. Свали
Документация за концесията Приложение към проекта на концесионен договор, част от Документацията за концесията, изменена с Решение за поправка № РК-3 от 03 октомври 2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 06.10.2018 г. Свали
Документация за концесията Приложение към проекта на концесионен договор, част от Документацията за концесията, изменена с Решение за поправка № РК-3 от 03 октомври 2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 06.10.2018 г. Свали
Документация за концесията Приложение към проекта на концесионен договор, част от Документацията за концесията, изменена с Решение за поправка № РК-3 от 03 октомври 2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 06.10.2018 г. Свали
Документация за концесията Приложение към проекта на концесионен договор, част от Документацията за концесията, изменена с Решение за поправка № РК-3 от 03 октомври 2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 06.10.2018 г. Свали
Документация за концесията Приложение към проекта на концесионен договор, част от Документацията за концесията, изменена с Решение за поправка № РК-3 от 03 октомври 2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 06.10.2018 г. Свали
Решение за поправка 06.10.2018 г. Свали
Обявление за поправка 06.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 05.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 05.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 05.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 04.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 04.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 03.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 02.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 02.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 02.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 01.10.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 28.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 28.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 28.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 27.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 27.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 26.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 26.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 26.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 26.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 26.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 25.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 21.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 20.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 20.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 20.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 20.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 19.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 19.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 19.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 18.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 17.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 14.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 14.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 14.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 14.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 14.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 14.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 14.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 12.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 12.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 12.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 12.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 12.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 11.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 10.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 10.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 07.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 05.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 05.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 05.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 04.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 04.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 03.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 03.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 03.09.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 31.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 31.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 31.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 31.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 30.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 30.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 29.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 29.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 29.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 28.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 27.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 24.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 24.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 24.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 24.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 24.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 24.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 23.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 23.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 23.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 23.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 23.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 23.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 23.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 22.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 22.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 22.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 21.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 20.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 20.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 20.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 20.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 17.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 17.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 17.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 17.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 16.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 16.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 16.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 16.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 16.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 15.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 15.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 15.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 14.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 14.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 13.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 13.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 10.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 10.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 10.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 09.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 09.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 09.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 09.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 09.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 08.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 07.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 06.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 02.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 01.08.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 31.07.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 27.07.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 26.07.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 23.07.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 10.07.2018 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 10.07.2018 г. Свали
Друг документ Решение на Министерския съвет № 431/2018 г. 05.07.2018 г. Свали
Решение за откриване на процедура 05.07.2018 г. Свали
Обявление за откриване на процедура 05.07.2018 г. Свали
Документация за концесията приложение към Документацията 05.07.2018 г. Свали
Документация за концесията приложение към Документацията 05.07.2018 г. Свали
Документация за концесията приложение към Документацията 05.07.2018 г. Свали
Документация за концесията приложение към Документацията 05.07.2018 г. Свали
Документация за концесията приложение към Документацията 05.07.2018 г. Свали
Документация за концесията приложение към концесионния договор 05.07.2018 г. Свали
Документация за концесията приложение към Документацията 05.07.2018 г. Свали
Документация за концесията приложение към Документацията 05.07.2018 г. Свали
Документация за концесията 05.07.2018 г. Свали
Документация за концесията приложение към концесионния договор 05.07.2018 г. Свали
Документация за концесията приложение към Документацията 05.07.2018 г. Свали
Документация за концесията приложение към концесионния договор 05.07.2018 г. Свали
Документация за концесията приложение към концесионния договор 05.07.2018 г. Свали
Документация за концесията приложение към концесионния договор 05.07.2018 г. Свали
Документация за концесията приложение към концесионния договор 05.07.2018 г. Свали
Документация за концесията приложение към концесионния договор 05.07.2018 г. Свали
Документация за концесията приложение към концесионния договор 05.07.2018 г. Свали
Документация за концесията приложение към концесионния договор 05.07.2018 г. Свали
Документация за концесията приложение към концесионния договор 05.07.2018 г. Свали
Документация за концесията приложение към концесионния договор 05.07.2018 г. Свали
Документация за концесията приложение към концесионния договор 05.07.2018 г. Свали
Документация за концесията приложение към концесионния договор 05.07.2018 г. Свали
Документация за концесията приложение към концесионния договор 05.07.2018 г. Свали
Документация за концесията приложение към Документацията - концесионен договор 05.07.2018 г. Свали
Обосновка на концесията 05.07.2018 г. Свали
версия 1.24.2.1846