Партиди за процедури за определяне на концесионер
версия 1.24.2.1846